Program 2015.jpg

Save the Frogs Day

Vi uppmärksammar "Save the Frogs Day" på Naturum Ottenby med föredrag om olika projekt för groddjuren i vårt land. Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs, välkomna!