Pianoafton
  • Fr. 150

Pianoafton

en musikalisk högtidsstund med professor STEFAN ARNOLD

Stefan Arnold, en av världens stora pianister verksam som professor i Wien, gästlärare i Tokyo och nu även med alldeles nyligen utsedd gästprofessor i Berlin, studerade för legendaren Hans Leygraf som han också stod i livslång kontakt med. Arnold håller regelbundet konserter världen över och har genom åren spelat med de flesta orkestrarna i de största konserthusen. Arnold har gett ett antal oförglömliga konserter genom åren även i Kastlösa kyrka. På torsdag är han tillbaka, denna gång med bl a Schuberts Fantasia G dur op 78 och Liszts Funerailles och Harmonies de soir på programmet samt även med en ny bekantskap Marcus Davys In der Lichtenau. Arnold har en otrolig förmåga att med precision, finstämdhet och sensibilitet, från stor orkestral musik till den allra minsta lilla enklaste och mjuka pianoslingan förmedla "stor musik".

VÄLKOMMEN