8. Södra Möckleby - Grönhögen - Ottenby

Avstånd: ca 14,5 km
 

Strax väster om livsmedelsbutiken ligger cykelbanan, följ denna söderut, över en bro.
Här viker leden av till höger, nerför en brant backe, där du sedan fortsätter mot husen vid Södra bruket
Här finns en väl bevarad bruksmiljö med anor från 1700-talet. Utmed den allékantade gatan ligger tvåvånings trähus, f.d. arbetarbostäder, som idag inrymmer vandrarhem och bostäder. Miljön runtomkring är restaurerad och mycket sevärd. En spännande geologisk utställning och trädgård finns också i området. 
Fortsätt förbi husen och nedan branten finns bra möjlighet till ett dopp, brygga saknas.
I området finns en mycket trevlig vandringsled (Bergstigen). 
Leden fortsätter längs Kalmar sund, genom ett lummigt område och kommer slutligen upp i Albrunna by som ligger  vackert belägen mellan strand, lund och alvar. 
Leden fortsätter härefter på väg 136.

Avstickare: från byn tar man sig lätt ut på Albrunna alvar och till kalkstensbrotten(Bergstigen). Söder om Albrunna finns en vägrastplats intill en kvarn med en fantastisk utsikt.Toalett och informationstavla finns. 

Avstickare: efter några hundra meter går en åkerväg upp mot Albrunna lund(upptäckarvägar B).

Avstickare: busshållplatsen i Mörbylilla (upptäckarvägar C) 

Avstickare: 400 meter söder om nästa gård Kristinelund (upptäckarvägar D)

I byn Ventlinge, snett emot kyrkan leder en väg ner till stranden. I huset intill denna väg är poeten Anna Rydstedt född. Fortsätt på väg 136 och efter bara några hundra meter är du framme i Grönhögen, som efter golfbanans tillkomst blivit en välbesökt ort. Här finns bl.a. lanthandel, restauranger och logi av olika former samt badplats.

Fortsätt söderut, passera stugbyn och medborgarhuset och strax befinner du dig iParboäng och vid sidan av vägen finns ett järnåldersgravfält med en 4 meter hög flisa, som i folkmun kallas Långa Maja. Infotavla finns.

Väg österut, Parboäng - Näsby
Vägen går tvärs över ön, med bitvis vacker alvarmark. Här ifrån kan man också, via Gamlegärde snedda över till Eketorpsvägen på mestadels bra grusväg, bortsett från ett kortare avsnitt med gräs (se kartan).

 
 
Ölandsleden fortsätter på väg 136, på östra sidan om vägen breder alvaret ut sig och i väster lyser Kalmar sund blått och vid klart väder kan man skönja Blekingekusten. 
Snart är du framme vid den 4,5 kilometer långa muren som sträcker sig tvärs över ön, det stora ”skrytbygget”, som Karl X lät uppföra på 1650-talet med skattepliktiga bönder och förbrytare som arbetskraft.
Informationstavla finns. 

Mellan vägen och med Kalmar sund i fonden, avtecknar sig kullar och resta flisor uppe på den västra landborgen, här ligger Ottenby gravfält (upptäckarvägar E).

Vid Ottenby kungsgård, där vägen svänger möts vägarna 136 och 925. 

Avstickare: här viker vägen ner mot södra udden med fyren Långe Jan samtOttenby lund. (upptäckarvägar F).

 

 Upptäckarvägar

Albrunna lund
naturreservat med öppna ängspartier, gränsande till alvaret ligger denna lilla ”lustgård”, som på våren lyser i de skönaste färger och fågellivet är intensivt. Här växer tidigt på våren även våradonis eller arontorpsros. Informationstavla finns. 
 
Mörbylilla strand, Strandhagen
följ avtagsvägen ner till Kalmar sund där man på våren, då den gula arontorpsrosen blommar på de vackra strandängarna, kan njuta i ännu ett av Ölands många paradis. 
 
C Kristinelund 
här kan man, på en åkerväg komma ner mot sjön och via vägar, med växlande kvalitet ta sig utmed sundet till Grönhögen.
 
Ottenby gravfält
är ett av öns största, med ca 275 gravar. Vid stranden kan man i den 2 meter höga abrasionsklinten läsa Ölands geologiska historia i de olika lagerskikten. En mycket vacker vandring på den högt belägna torrängen ner mot Långe Jan kan rekommenderas. 
 
E Södra Udden 
en 5 km lång väg leder ner till udden med den 42 meter höga fyren, Långe Jan. Här finns också fågelstation, naturrum samt restaurang. 
 
Ottenby lund finns cykelbara småvägar bl.a. till vandrarhemmet i Ås.