7. Mörbylånga - Södra Möckleby

Avstånd: ca 25 kilometer.

varav den ena vägen fortsätter söderut till 
7. Södra Möckleby och den andra går österut till  
7:10. Kastlösa –Skärlöv via järnvägsbanken. Se nedan

 

Från Kommunhuset fortsätter Ölandsleden söderut förbi industriområdet, vid korsningen sväng höger (söder). Nästan omedelbart ligger byn Beteby, den sydligaste gården är en s.k. götisk gård med en högsulelada, lär vara den sydligaste i Sverige (kringbyggd tomt uppdelad på mangård och fägård).

Efter någon kilometer ligger byn Risinge, där man viker av mot Risinge hamn. Leden går på asfalterad, lågt trafikerad väg genom ett öppet beteslandskap ned mot Kalmar Sund. Längs kusten finns fågelrika havsstrandängar. Lösgående boskap som är vana vid människor, kan finnas i området. I Risinge fanns tidigare en hamn som framför allt användes för att transportera korn över sundet och i utbyte fick man ved. 

Vid stug-/villaområdet upphör asfalten och övergår i grus, leden blir härifrån fri från motorfordonstrafik. Efter ca 500 meter ligger Klovenhalls rastplats, vackert belägen intill vattnet, här finns vindskydd, eldstad, toalett samt informationstavla.Leden följer utmed vattnet ytterligare en liten bit, för att sedan vika av mot öster och komma in i ett skogsområde. Vägen har en mer eller mindre bred grässträng i mitten. Efter en stor lada är du tillbaka ute på den asfalterade vägen som går mellan Mörbylånga och Kastlösa.
Efter 900 meter, vid en liten röd "lada" delar sig Ölandsleden.

För att fortsätta mot Södra Möckleby kör du från vägkorsningen söderut på den asfalterade vägen. Här i den bördiga dalen är det åkermark som dominerar. Efter 4 kilometer och en backe uppför landborgen ligger Bjärby.

Härifrån går det att ta sig till Kastlösa via Bjärby bygata och därefter på väg 136.

 

Ölandsleden gör däremot en kraftig u-sväng och fortsätter söderut nerför en lång backe. Vid bebyggelsen går en liten väg in till Västerstad lund, som är en rest av den nästan sammanhängande ädellövskog, som en gång sträckte sig frånBorgholm till Smedby. Den sällsynta lundalmen samt ask dominerar. Informationstavla finns.
Endast några hundra meter söder om lunden ligger ännu ett naturreservat, Eckels Udde som består av både fuktiga och torra betesmarker där enen dominerar. Mest känt är nog reservatet för sin knubbsälskoloni och man ser dem ofta ligga och njuta på stenarna i den grunda viken. Informationstavla finns. Kanske ser man sälarna bäst om man fortsätter en bit söderut förbi stugområdet och gör en avstickare ner på grusvägen, där det finns en ”skådarplats” för den fågelintresserade. 

Leden följer väg 943 söderut genom ett öppet åkerlandskap och med Kalmar Sund inom syn- och avstickaravstånd, flera småvägar leder dit. 

Avstickare: Smedby vägkorsning (upptäckarvägar A), 

Avstickare: efter ytterligare ca 2,5 km strax norr om Hammarby, går en väg ner till Gåssten (upptäckarvägar B) 

Vägen fortsätter genom Hammarby och förbi Sandviks camping med stuguthyrning och badplats.

Strax efter att ha passerat 50-skylten viker leden av till vänster, in på en villagata. följ skyltningen och fortsätt uppför den branta backen, korsa vägen och vidare på cykelbanan fram till husen, där den viker av söderut.

Avstickare: Södra Möckleby vars namn härstammar från medeltiden och betyder den stora gården. Här finns bibliotek med begränsade öppettider, lanthandel, café med mat, privat logi m.m.

Avstickare:  Degerhamn, intill Kalmar sund präglas av Cementa som bryter och bearbetar kalksten från alvaret i närheten. Här finns ett intressant museum som berättar om bygden och dess industrihistoria, utanför står en hitflyttad fyr. En vandringsled finns i området, (se vandringsleder / Bergstigen). Mat och logi finns. 

 

Strax norr om affären går en väg tvärs över ön, mot Torngård och här finns två naturreservat Solberga alvar och den lilla sjön Stormaren.
För att ta sig till Träby borg  vik av vid Solberga by mot Träby där det, efter gårdarna går att cykla en bit på kalkstensflisan för att sedan promenera sista sträckan ut . Informationstavla finns.

 

Upptäckarvägar 

A I Smedby 
finns möjlighet till ridning på alvaret men kontakt måste tas i förväg.

B Gåssten 
är en liten pittoresk by alldeles vid vattnet, här föddes författarinnan Margit Friberg. Söder om byn ligger vackra strandängar och härifrån kan man, längs stranden vandra till Degerhamn.

 

 

7:10 Kastlösa - Skärlöv via järnvägsbanken 

Avstånd: 11 km
Följ den 2,3 km långa vägen till Kastlösa vid väg 136. 

Kastlösa är en lummig by med många stora och vackra, nästan herrgårdslika manngårdsbyggnader. Redan på 1500-talet fanns här 19 gårdar som kom att ägas av Vadstena kloster.
Här finns mat och logi, livsmedelsbutik saknas.

Vid den gamla skolan svänger leden av och strax härefter följer leden den gamla järnvägsbanken till Penåsa, en asfalterad väg med viss biltrafik fram till parkeringen. Det är 2,8 km mellan skolan och parkeringen. 
Här finns lösgående boskap som är vana vid människor. Informationstavla, stättor och toalett finns vid parkeringen. Härifrån utgår också en vandringsled till Tingstad flisor (se vandringsleder)

Avstickare: några hundra meter från parkeringen ligger ett gravfält, där det på våren brukar blomma rikligt med orkidéer. Härifrån utgår också en vandringsled tillTingstad flisor som ligger ute på alvaret, leden fortsätter vidare till Karlevi.

Från parkeringen är det en bra grusväg med en grässträng i mitten, leden är här bilfri. Nära parkeringen ligger en lummig rastplats med resterna av den gamla banvaktsstugan. Här finns två vindskydd, eldstad samt informationstavla. Observera att det inte finns någon toalett på rastplatsen, den närmaste finns på parkeringen.
Härifrån kan man följa den, med blå pil markerade stigen till ödebyn och sedan vidare tillbaka ut till järnvägsbanken.

Avstickare: Ett stycke öster härom, längs banvallen finns en blåmarkerad vandringsstig som leder ut till Penåsa ödeby, som endast ligger några minuters promenad från leden.

Efter att ha passerat genom skogsområdet öppnar sig alvaret och utsikten är vidsträckt över land och hav.
Information om naturreservatet på alvaret, finns ungefär mitt på leden. NärmareSkärlöv i en före detta banvaktsstuga, finns ytterligare en rastplats med eldstad, vindskydd och toalett.
Det stora huset som syns på långt håll är den gamla järnvägsstationen som nu är i privat ägo. 
Från Penåsa parkering till parkeringen i Skärlöv är det 5,8 km.

Avstickare: Härifrån finns en ca en kilometer lång vandringsled med skulpturer på den gamla järnvägsbanken, informationstavla finns, (skulpturleden