5. Sättra - Färjestaden (västra sidan)

Avstånd: 30,5 km

 

I vägskorsningen i Sättra går en väg mot sydost till:
13. Gunnarstorp och en annan mot sydväst till
5. Ölandsbron (Färjestaden)

Vi fortsätter mot sydväst (höger) mot Högsrum. En mestadels slingrande väg genom ett mycket vackert omväxlande landskap som också passerar genom naturreservatet, Karums odlingslandskap
Väl synligt från vägen ligger ett stort gravfält Karums Alvar, från järnåldern samt en 30 meter lång skeppssättning, ”Noaks ark”. Informationstavla finns.
 

Vid nästa vägkorsning går ena vägen mot Långlöt och Himmelsberga friluftsmuseum samt till Ismantorps borg och naturreservat men till dessa platser är det närmare från den östra sidan, se färdbeskrivning 13

 
Ölandsleden fortsätter mot Högsrums och 200 meter efter vägkorsningen står två bautastenar alldeles intill vägen, Odens flisor. På informationstavlan kan man läsa sägnen om Oden och hans häst. 

Avstickare: härifrån finns vandringsled till Rönnerums fornby (upptäckarvägar A)samt till Ismantorps borg (se vandringsleder/Mittlandsleden)

 

Efter ytterligare 1,4 km ligger Högsrum kyrka, sväng söderut här och du är efter 500 meter i byn.

Avstickare: från byn finns en väg till Rönnerums fornby (upptäckarvägar A).

I den kraftiga kurvan i byn viker Ölandsleden av västerut (höger) och fortsätter ut till väg 136. 

Följ väg 136 ca 100 meter mot söder, vik av vid kvarnen och fortsätt över ljungfältet och genom Rälla stugby där Kalmar sund kan skymtas bakom hus och en ridå av träd. Sista sträckan går genom ett lummigt skogsparti och du är framme vid vägen som leder ner till Stora Rör. Härifrån är det ca 17 km till Ölandsbron.
Kör nerför backen mot Stora Rör, efter ca 100 meter sväng mot Linsänkan ochIsgärde. 

Avstickare: ifall Stora Rör lockar till upptäckter, fortsätt då hela vägen ner för backen. Här är Kalmar sund som smalast och detta var, innan brons tillkomst platsen för färjan över till Småland. Under säsong finns här möjlighet till förtäring.

Ölandsleden fortsätter söderut förbi Linsänkan mot Isgärde, i den kraftiga kurvan svänger leden österut

Avstickare: från kurvan finns en väg ner till badplatsen vid den vackra Ispe udde (upptäckarvägar B)

Vägen går svagt uppför till Isgärde, gör en kraftig gir åt vänster där vägen delar sig för att strax därefter svänga höger uppför backkrönet till den, på sommaren hårt trafikerade väg 136, kör rakt över denna men se upp! 

Öster härom fortsätter vägen förbi Isgärde naturreservat som är del avMittlandskogen, vidare mot Ryd som består av två radbyar med flera välbevarade, ålderdomliga byggnader. Byarna ligger bara 150 meter från varandra med en malmbebyggelse i anslutning. I det flacka landskapet vid Ryd höjer sig en 4 meter hög flisa och i trakten finns också gravfält. 

Om du inte vill utforska området närmare, så sväng höger där vägen delar sig vid ”mjölkbryggan” och fortsätt genom ett landskap med omväxlande skogsdungar, åkrar och betesmarker.

Vid vägkorsningen i Brostorp, svänger leden mot Glömminge (höger), som är ett gammalt sockencentrum. Kyrkan är, ovanligt nog placerad nedan landborgen vilket kan bero på att det här har funnits en kultplats, söder härom ligger en av Ölands vackraste och bäst bevarade prästgårdar med byggnader från 1700-talet. 
Vid väg 136, sväng söderut och följ denna några hundra meter, förbi skolan där Ölandsleden viker av till höger och fortsätter vidare genom byn, Strandskogen. 
I vägkorsningen, sväng söderut och in på den bilfria cykelbanan som följer längs vägen. Leden passerar en golfbana och strax därefter avfarten till Saxnäscamping med stugby, badplats, pool, livsmedelsbutik m.m. 

 

Vid Ölands djurpark korsar Ölandsleden den ostliga sträckningen som går mot:
5:13 Norra Möckleby (se nedan).

 

Vi viker av till höger vid djurparken och fortsätter genom ett skogsparti, som om våren är täckt av vitsippor. Fortsätt vidare genom en tunnel under väg 136 (Ölandsbron), för att efter några hundra meter vara framme vid Ölands Turistbyråintill brofästet. (Vägen till höger i korsningen går till Möllstorps Camping) 
 

Upptäckarvägar

Rönnerums fornby 
från järnålder består av ett tiotal husgrunder som är från tio till femtio meter långa. Mellan husen finns stensträngar som är en stenmursliknande hägnad. I området finns också en brunn samt gravfält. Informationstavla finns.
Vid Rönnerum ligger ett naturreservat med ett stort lövskogsområde med bl.a. avenbok

B Ispe udde
Söder om Stora Rör ligger en vackert belägen liten badplats och strax söder om denna ligger örtrika, öppna betesmarker med inslag av enbuskar. 
 


 

5:13 (Ölands Turistbyrå) -  Ölands djurpark - Gunnarstorp rastplats (Österut) 

Avstånd: 16 km 

I korsningen vid djurparken, följ utmed djurparkens södra sida i ca 600 meter, tills vägen tar slut och sväng här vänster (norrut). Leden går först utmed åkerfält som sedan övergår i skog. Efter 1 km, sväng österut och in på en 4 meter bred väg som går genom omväxlande lummig skog och åkrar, en lång backe leder upp på landborgen och efter ca 1,4 km är du framme vid vid väg 136. Innan stoppskylten, sväng in på grusvägen och fortsätt genom tunneln för att snart komma in i Algutsrum och då befinner du dig hela 50 m över havet!

Vid kyrkan ligger en lång marknadsgata med anor från 1780-talet, längs gatan ligger unika rödmålade träbodar i skiftesverk, som används än idag vid de två årliga marknaderna. Korsa vägen och fortsätt rakt fram ca 600 meter, sväng här mot Jordtorpsåsens naturreservat. Periodvis kan den första sträckan vara i ganska gropig. 
Därefter, en bra, liten grusväg, knappt trafikerad går genom ett öppet landskap. Kör rakt fram vid vindkraftverket och vid masten tar du mot vänster, efter ytterligare ca 600 meter ligger Holmetorp. Genom byn är det asfalt men därefter åter en bra grusväg, som går genom ett varierande landskap som växlar mellan hagar, åkrar och lummiga skogsdungar. Ett gravfält ligger strax intill vägen.

Vid den kraftiga svängen blir det åter asfalt och till vänster ligger Övertorp men leden fortsätter mot höger. Efter 800 meter kommer en vägkorsning, kör rakt fram mot den stora silon. Grusvägen tar vid och snart skymtar östra delen av naturreservatet Jordtorpsåsen 

Avstickare: från kvarnen på backen, kan man lätt ta sig in i reservatet för en liten rundtur i de vackra markerna (upptäckarvägar A).

Vägen fortsätter mot Gunnarstorps rastplats och ett stycke följer den utmedLindsmossen som ingår i våtmarksområdet Vanserum -Bäck
Vid rastplatsen finns toalett, vindskydd, grillplats och informationstavla.
 

Vid Gunnarstorps rastplats delar sig Ölandsleden varav den ena fortsätter på östra sidan, söderut mot: 
12. Norra Möckleby (färdbeskrivning 12, beskriven från söder mot norr) och den andra går i nordlig riktning 
13. Sättra / (Borgholm) 
 
Upptäckarvägar 
Jordtorpsåsen 
Sydost om Algutsrum ligger denna, ca 3 km långa höjdrygg. Åsen är rik på fornlämningar från järnåldern. På ömse sidor om åsen finns orkidérika kärr. Från Jordtorpsåsen kan man, på en vandringsled promenera genom ett lövskogsområde till Borgs by och Gråborg. Flera vandringsleder finns i området.