4. Stora Haglunda - Köpingsvik (Borgholm) - Sättra

Avstånd: ca 24,5 kilometer (Borgholm centrum ej inkluderat) 

 
 I Stora Haglunda vägkorsning, fortsätter vi söderut på bilvägen som följer den nästan spikraka gamla järnvägsbanken, kör rakt fram i vägkorsningen i Unnestad.  Du passerar genom vackra hagmarker, åkrar och skogsdungar. 

Avstickare: En skylt hänvisar till fornminnet, Hässelby borg och gravfält(upptäckarvägar A) 

Passera den första avfarten mot Borgholm som är starkt trafikerad, fortsätt på den gamla strandvallen, ancylusvallen till Öj/ Öjakroken.

 
Vid Öj vägkorsning går vägen österut till Egby, 3 km
 

Kör västerut i Öj vägkorsning och fortsätt ca 100 meter mot Borgholm och strax därefter vik in på vägen som visar till Hörninge mosse och härifrån följer leden den gamla banvallen.

Avstickare: Alldeles i början av banvallen finns en väg in till naturreservatetHörninge mosse, som är av stort värde för både ornitologiskt och botaniskt intresserade, bl.a. finns här en stor mångfald av orkidéer, I området finns markerade vandringsleder och fågeltorn, infotavla finns.

Ölandsleden fortsätter på banvallen genom omväxlande åkermark och vacker lummig natur, kvaliteten på underlaget växlar, en del består av bättre grus och resten är mer eller mindre gräsbevuxen, två cykelstättor finns på sträckan. Efter ca 2,7 km är du framme i Solberga/Köpingsvik. 

Vid vägkorsning Ågrens gata/Ramsättravägen 
Ifall du skall vidare söderut, fortsätt läsa under rutan nedan vid blå markering *

Borgholm 
för att ta sig till centrum, sväng höger i vägkorsningen, kör 50 meter och sväng in på Mårtens gata som är skyltad med blå cykelledsskylt. Fortsätt genom villaområdet till nästa korsning vid ett grönområde, till vänster står en stor runsten. Fortsätt snett framåt och följ cykelleden som går parallellt med Jätten Tings gata. Snart når du den trafikerade Köpingsviksvägen som också korsas. Här ser man den 7 meter höga och flera hundra meter långa Köpings klint,  där man tydligt kan se de olika lagren av kalksten och alunskiffer. På platån ovan ligger öppna betesmarker med gravfält. Här finns bl.a. ett flertal orkidéer och utsikten över Kalmar Sund är fantastisk. (Från runstenen kan man också följa vägen förbi kyrkan och komma in i Köpingsvik och härifrån följa cykelbanan i till Borgholm).
Cykelbanan till Borgholm korsar vägen mot Dovreviken Blå Rör, en avstickare här på ca 200 meter leder till Ölands största bronsåldersröse i strandmiljö. Nedan liggeren camping.
 

Borgholm 
ursprungligen med namnet Borka hamn enligt en sägen efter Kung Borka. Borgholm är Ölands enda stad, grundad 1816 och har anor som gammal marknads och handelsplats. Bortom strand hotell kan man se de s.k. badvillorna som är minnen från bad och kurortsperioden. Här finns många intressanta sevärdheter att beskåda som turistbyrån i hamnen, kan ge information om. Under sommaren är Borgholm välbesökt av turister och pulsen är hög

Köpingsvik 
har sedan urminnes tider varit en betydande handelsplats men med sin storhetstid främst under vikingatiden. Idag är Köpingsvik en livaktig turistort med bl.a. camping och bad samt ett stort utbud av service av olika slag. Flera fornminnen finns i området.

 

Från Borgholms centrum till Ölandsleden: 

Följ blå cykelvägsskylt mot Köpingsvik (här finns inte Ölandsledens gula skyltar). Efter att ha korsat väg 136, fortsätt kort sträcka längs bilvägen, vik sedan av vid den stora träskylten och följ cykelleden förbi runstenen, Tings flisa, genom villaområdet till Ramsättravägen. Det går också att passera träskylten och vika av efter Köpingsviks kyrka
a och svänga upp till runstenen och här vika av till vänster och fortsätta till Ramsättravägen och vidare söderut (höger).(För att forsätta norrut, se färdbeskrivning 14)

* Ölandsleden söderut mot Sättra, fortsätter till vänster vid vägkorsningen på Ramsättravägen och kör mot Solberga by. 
Strax ligger Solberga gård med mat och logi med begränsade öppettider

Härefter glesnar bebyggelsen och tallskogen tätnar men övergår snart i ett allt öppnare landskap, du passerar genom Solbergafältet, ett område med isälvsmaterial som sträcker sig ända upp till Köpingsvik, de blå skyltarna ”skyddat vatten” tyder på detta.  
I Ramsättra ligger en rödmålad kvarn på ett järnåldersgravfält. Stätta och informationstavla finns.

Landskapet öppnar sig och övergår i hag- och åkermark. Väl synligt från vägen ligger ett hövdingagravröse från bronsåldern. Informationstavla finns. 
Strax härefter är det dags att svänga av mot Skedemosse. Fortsätt därefter på den, 1,2 kilometer långa raksträckan genom skogen och så är du framme. Platsen utgör en forntida sjö där Sveriges största kända offerfynd från äldre järnålder har påträffats. 
Museum, vandringsslinga förbi offermossen. Här finns också en SPA-anläggning samt logi.

Följ längs med tomten och där denna viker av, fortsätt rakt fram, bort mot ladan. 
Här går en 500 meter lång, grusad, bitvis gräsbevuxen väg längs med en åker, följ denna till vägkorsningen vid en vägbom.

Fortsätt till höger på grusvägen och efter 1,5 km är du framme vid vägen mellan Tjusby, Lindby. Sväng mot Lindby (höger) och i nästa vägkorsning, vid Sörby kör först rakt fram (ej mot Skedemosse) och ta direkt därefter till höger mot Räpplinge/Lindby.

Kör landsvägen österut mot Räpplinge, efter ca 2,2 kilometer är du framme i Lindby, i vägkorsningen sväng söderut mot Sättra. Lägg märke till den gamla stationsbyggnaden med magasin och vattenstation, som ligger vid sidan av vägen. Vägen går först genom lummig lövskog som snart övergår i ett alltmer öppet åkerlandskap. Observera den stora eken vid sidan av vägen i Jämjö! Vägen fortsätter genom vackra hagmarker till Sättra.

Mellan Lindby och Sättra är det ca 4,3 kilometer.

Avstickare: Vill du besöka Sättra by där det ofta pågår olika aktiviteter, sväng vänster (öster).

Upptäckarvägar 

Hässleby Borg och gravfält 
är en av Ölands mindre fornborgar som beboddes vid tiden för Kristi födelse. Den är starkt raserad men tydliga rester finns av borgen samt av husgrunder och stenvallar. Stort gravfält väster härom. Området är beläget i ett vackert, böljande landskap, något svårtillgänglig men med cykel går det att ta sig dit. Ca 400 meter grusväg, därefter gräsbevuxen väg någon kilometer.

 

I Stora Haglunda delar sig Ölandsleden i en  ostlig/nordgående riktning mot 

15. Löttorp / Böda och en sydgående riktning mot
4.Sättra 

Mellan Stora Haglunda och Sättra har Ölandsleden samma sträckning. (färdbeskrivning 4 beskriven från norr mot söder och 14, beskriven från söder mot norr).