3. Sandvik –Djupvik –Äleklinta – Stora Haglunda

Avstånd: ca 19,5 kilometer 
 
Från Sandvik fortsätter kustvägen genom det öppna, karga landskapet med havet alldeles intill och långt i söder kan man skönja en ”liten fyrkantig låda” som är Borgholms slottsruin. 
Efter ca 2 km upphör oljegrusbeläggningen och övergår i grus som mestadels är av god kvalitet, kan dock variera lite beroende på årstid. Leden följer längs med naturreservatet Knisa mosse, en av Ölands få orörda våtmarker, det finns flera stättor in i reservatet samt informationstavlor. Längs vägen kan man se spår av tidigare kalkstenbrytning. 
Från Djupvik och ca 2 km söderut är vägen belagd med oljegrus och har en hastighetsbegränsning på 30 km. 
 
Djupvik är ett stenmursomgärdat, pittoreskt och välbevarat fiskeläge med sjöbodar av kalksten. På sidorna reser sig landborgen 10-15 meter. Badplats och en liten camping finns samt sommaröppen servicebutik. 

Leden fortsätter uppe på klinten och utsikten är vidunderlig, öster om vägen breder alvar och ängsmark ut sig. 

 

Ca 4 km söder om Djupvik ligger Bruddesta, ett naturskönt fiskeläge med välbevarade sjöbodar i kalksten med vasstak. I området finns också spår från tidigt 1900-tal, då stenbrytning och kalkbränning förekom här. 

Vid Äleklinta stupar landborgen rakt ned i Kalmar sund och den magnifika utsikten lockar till rast. Nedan branten kan Ölands geologiska historia läsas i de olika lagerföljderna. 
Logi finns. 

Här upphör den kustnära vägen som nu fortsätter över den flacka alvarmarken ut till väg 136, korsa denna, se upp för den är starkt trafikerad! Väl över på andra sidan är du inne i byn Ormöga, om det finns gott om ormar här är osäkert men däremot brukar kameler och lamadjur strosa omkring på fälten, här kan man också prova på en kamelritt. Sida vid sida reser sig väderkvarnar och vindkraftverk över nejden, gammal och modern teknik möts. Strax härefter ligger Alböke by.
Vackra betes- och enbuskmarker med stenmurar, följer vägen till Stora Haglunda.

I Stora Haglunda kan man se det gamla stationshuset norr om vägen. 
 

Här delar sig Ölandsleden 
I Sandvik  delar sig leden 
2.  Sandvik - Byrum (nordgående kusten)
16. Sandvik - Södvik - Löttorp (norrgående inland)
15. Sandvik - Södvik - Haglunda (sydgående inland)
4. (Borgholm) Sättra   (sydgående)
15. Sandvik / (Löttorp (nordgående inland)