2. Byrum –Sandvik

Avstånd: ca 21,5 km 

Se leden på google-map

Söder om Byrum, fortsätter kustvägen på en bra grusväg där viss biltrafik förekommer och hastigheten är begränsad till 50 km. Högt uppe på klinten följer en fantastiskt vacker sträcka med vidsträckt utsikt över Kalmar sund och Blå Jungfrun i väster och på den östra sidan vägen ligger ett av Ölands nordliga alvarMensalvaret . 

Ca 3,5 km söder om raukarna, mellan kusten och Ölands enda större sjö, Hornsjönligger naturreservatet Horns kungsgård , Området är mycket variationsrikt och är också kulturhistoriskt intressant. 
Här finns rastplats med toalett samt informationstavla. 

 

Efter ca 3 km  ligger Alvedsjö bodar, ett fiskeläge, troligtvis från början av 1800-talet. Bodarna hänger samman som ett radhus och är byggda i skiftesverk på kalkstensgrund. Idag en fridfull pastoral men för 100 år sedan var här liv och rörelse med torgdagar vid hamnen. Ångbåtsbryggan krossades av ismassorna på 1940-talet. 
Härefter är vägen oljegrusad i ca 1 km. 

 
Vid Sörbyn/Gillberga svänger vägen kraftigt uppför backen och de vackra husen i byn blir synliga, en del av husen är från tidigt 1800-tal och är värda en liten avstickare. 

 Genom att fortsätta förbi husen kan man ta sig vidare ut till Hörlösa och väg 136 (bussförbindelse). 

Uppe på backen, sväng söderut, förbi det stora stenbrottet, över Jordhamnsalvaretsom är ett av de större alvaren på norra Öland. Missa inte Gillberga raukar som ligger lite skymda alldeles vid sidan av vägen, så var observant! 
Strax härefter, från backkrönet synes den lilla slingrande vägen, att i horisonten försvinna ut i havet. Alldeles nedanför backen ligger Jordhamn med Ölands enda bevarade skurverk, en typ av kvarn som användes vid slipning av kalkstensplattor och som drogs av oxar. 
Informationstavla och toalett finns. 

Fortsätt den vackra kustvägen till Sandvik som vid förra sekelskiftet var en mycket livlig hamn och där stenindustrin hade en stor betydelse. Även idag finns här ett stort stenhuggeri. Uppe på backen, synlig på långt håll, ligger en holländsk kvarn som räknas som norra Europas största väderkvarn. 
Lanthandel, mat och logi finns. 

Flera småvägar leder mellan Kuststräckan och inlandssträckan 

 

Vid Sandviks kvarn delar sig leden
 3.  Sandvik - Djupvik (sydgående kusten )
15. Sandvik - Södvik -Stora Haglunda (sydgående inland)
16. Sandvik - Södvik - Löttorp (nordgående inland)