17. Löttorp - Skäftekärr - Grankullavik

Avstånd: ca 27 km
 
Löttorp följer leden cykelbanan förbi skolan och efter att ha passerat idrottsplatsen, sväng vänster och efter ytterligare ca 350 meter, vid vägkorsning håll höger mot Sandby.
 
Avstickare: om bad lockar, fortsätt istället någon km ut till kusten där bad och campingar finns.

Fortsätt mot Flakeböle till Vedborm, där man passerar en fin rödmålad kvarn med stengrund. Det glesnar mellan hus och stugor, den oljegrusade vägen övergår i grus och går genom en högvuxen blandskog innan en mera lågvuxen tallskog tar vid. Efter 2 km på grusväg är du framme vid en vägkorsning (Böda-Skäftekärr), sväng vänster och fortsätt 700 meter till Skäftekärr. 

Skäftekärr är en järnåldersby med rekonstruerade byggnader här finns också museum och servering. Området ligger i ett mycket vackert odlingslandskap 
I Skäftekärr korsas landsvägen och leden fortsätter knappt 200 meter fram till  den gamla järnvägsbanken som den sedan följer  2,3 km fram till Böda. Sträckan Skäftekärr - Böda är nu belagd med asfalt. Sveaskogs cykelled mot Rosendal går alldeles i närheten. Strax innan landsvägen i Böda, vid sidan om banvallen, lite skymd ligger en röd byggnad som är Böda gamla järnvägsstation. 
 
Vill du besöka livsmedelsbutik, vandrarhem, bageri m.m. följ då landsvägen söderut (höger) någon km.
 
Följ vägen genom naturreservatet, Böda backar, som består av ett stort område sanddyner med en drygt 100-årig tallskog. Efter 800 meter på en väg av lite enklare standard når du en bättre grusväg, sväng vänster (norrut). 
Leden fortsätter parallellt med Bödabukten som är en 10 km lång sandstrand och avstickare ner till stranden finns på flera ställen bl.a. till camping och badstränder som Böda sand, Homrevet, Fagerrör.

Avstickare: från Böda sand kan man ta sig till Rosendals järnåldersby som består av 14 husgrunder, 3 gravfält och omfattande stensträngssystem från äldre järnålder, 300 - 650 e Kr. (ca 5 km hit). Väg 136 korsas och fortsätt mot Hunderum, följ skyltning. En avstickare på drygt 2 km.

Vid Fagerrör går cykelleden nästan ända ut till landsvägen varifrån det är knappt 2 km till Grankullavik men vägen är starkt trafikerad. Även något längre norrut, vid Grankulla, finns möjlighet att ansluta till landsvägen. Föredrar man den bilfria Ölandsleden så går den på småvägar av något sämre kvalitet med grässträng i mitten och bitvis med uppstickande trädrötter (se bild "mellan Inges -Grankullavik"). 
Slutligen ändar skogsvägen i en asfalterad väg som går mellan Grankullavik – Trollskogen (upptäckarvägar A). Sväng vänster och vid huvudleden höger och du är framme i Grankullavik.  I Grankullavik finns ett stort utbud av logi, mat, café, kiosk, badplats m.m. 

Böda-Grankullavik ca 13 km, på ovan beskrivna led. 

Ölandsleden följer här delvis Sveaskogs Ekoparkscykelleder, här finns också många andra småvägar som genomkorsar norra delen av Öland, vilka också ingår i Sveaskogs cykelleder. Längs sträckan finns också en ca 2 kilometer lång museijärnväg, på vilken det under sommartid körs turer mellan Trollskogen och Fagerrör. 
 

Upptäckarvägar

A. Trollskogen
är ett område med bl.a. vindpinade, förvridna, minst 100-åriga tallar och inslag av mycket gamla ekar. Här finns också klapperstensfält samt öppna strandängar. I området finns fornlämningar men också lämningar från senare tid, såsom det gamla skeppsvraket som förliste här utanför 1921. Vandringsslinga (se vandringsleder/Trollskogen). Information och toalett finns.  Här finns också en ca 2 kilometer lång museijärnväg, på vilken det under sommartid körs turer mellan Trollskogen och Fagerrör.