16. Sandvik – Löttorp (skolan)

Avstånd: ca 19 kilometer

Vid vägkorsningen vid kvarnen delar sig leden. 
2. Sandvik - Byrum  (nordgående kusten, (beskriven i motsatt riktning)
3. Sandvik - Djupvik (sydgående kusten )
15. Sandvik - Stora Haglunda (sydgående inland)

 

Vid kvarnen fortsätter leden, sträcka 16, österut.

Avstickare: Sandvik var vid förra sekelskiftet en mycket livlig hamn och stenindustrin var av stor betydelse för orten. Även idag finns här ett stort stenhuggeri. Nedanför backen ligger hamnen. Här finns lanthandel, flera matställen samt logi. 

För att fortsätta mot Löttorp, sväng österut i vägkorsningen, passera förbi Stenninge by fram till nästa vägkorsning där leden viker av mot norr. I Lilla Horn finns naturreservatet Lilla Horns löväng, en slåtteräng som är väl värd ett besök.
Fortsätt förbi Hörlösa tills vägen närmar sig väg 136.

Avstickare: På östra sidan vägen i Källa, finns lanthandel och glassbar.  Här ifrån kan man också fortsätta till Källa gamla ödekyrka. (se upptäckarvägar A)
Vid  Källa, intill vägen ligger ett gravfält med bl.a. domarringar, stensättningar, röse och treudd. Under en period användes gravfältet också som galgbacke.

Från vägkorsningen, vid bygdegården, fortsätt västerut mot Hagelstad och efter ca 900 meter  viker leden av norrut. Kör ca 400 meter till motorbanan. Härifrån fortsätter leden på den gamla järnvägsbanken, över Nybyvägen och fortsätter därefter förbi golfbanan och vidare in i  Löttorp som är centralorten på norra Öland.

 

 

Upptäckarvägar

 
Källa gamla kyrka 
är en medeltida försvarskyrka och från denna tid, en av Ölands bäst bevarade. 
Källahamn var från 1600-1900-talets början den viktigaste hamnen för handelssjöfarten på Öland och är idag en fridfull fiskehamn. Söder härom finns en badplats.
 
Högenäs orde 
är en ca 10 meter hög, långsträckt udde, varifrån man har en fantastisk utsikt mot Källa ödekyrka, Högby fyr samt över det sönderflikade kustlandskapet med uddar och vikar som utmärker kusten här uppe. Området består av bl.a. torra betesmarker med inslag av enbuskar, strandängar samt fuktigare partier med en rik flora. På höjden står en flera hundra år gammal fyrbåk av sten.Den vackra vägen hit går genom alvarlika betesmarker och ängar omgärdade av stenmurar och är ca 3,8 km lång, varav de sista 600 metrarna är gruslagd.
 
C Högby fyr
den 23 meter höga fyren visades upp på Stockholmsmässan 1897, som exempel på en toppmodern kustfyr. Därefter flyttades den till sin nuvarande plats.