15. Stora Haglunda – Sandvik

Avstånd: 23 km 
 

Vid Stora Haglunda delar sig leden
 3. Sandvik (nordgående kusten, beskrivs från norr till söder) 
15.Sandvik - (nordgående inland)

 
I Stora Haglunda, i korsningen ser man det gamla stationshuset norr om vägen. Vi fortsätter österut genom ett omväxlande landskap med åkrar, beteshagar och björkhagar och efter 3,5 km är du framme i Löt (betyder sluttning). Vid Lötsvänger leden mot norr och följer landsvägen.
Avstickare: en avstickare till Kårehamn rekommenderas, matservering finns(upptäckarvägar A). 

Efter ca 4 kilometer ligger naturreservatet Petgärde och Djurstads träsk vars fågelliv gör reservatet unikt. Toalett och informationstavla finns. 

Avstickare: vid Södra Greda by, går en väg till ett av Ölands mest besökta naturreservat, Södra Greda löväng (upptäckarvägar B) samt (upptäckarvägar C) 

Ca 2 kilometer norrut ligger byn Föra, vars namn kommer från fornsvenskans fyri eller fyre som kan översättas med furuskog. Kyrkan har ett av Ölands bäst bevarade torn från medeltiden. Från kyrkan så går det att komma ut på leden/landsvägen igen, genom att följa Föra kyrkogata i en sväng runt kyrkan. Alldeles innan vägkorsningen vid väg 136, sväng av och kör genomVässbylund, korsa 136:an och kör över den lilla träbron, fortsätt längs åkern några hundra meter till Marsjö, bli inte förvånad ifall ett gäng strutsar promenerar omkring vid sidan av vägen 

Hjälmstad är en radby med bebyggelse från 1800-talet. 
 
 
Leden fortsätter på grusväg fram till väg 136 och följer fram till Södvik. I Södvik finns servicebutik, bageri och pizzeria. 
Korsa väg 136 och fortsätt över alvarmarker västerut mot Sandvik. På långt hållsyns Skandinaviens största kvarn som idag inrymmer en restaurang. 
 
 
Här delar sig leden

  2. Sandvik - Byrum  (nordgående kusten, (beskriven i motsatt riktning)
  3. Sandvik - Djupvik (sydgående kusten )
16. Sandvik - Löttorp (sydgående inland)

Avstickare: Väg till Södviken (upptäckarvägar D). 
 

Upptäckarvägar 

Kårehamn 
Vägen hit passerar genom Arbelunda som är en mycket välbevarad radby och söder härom finns storslagna sjömarker. Kårehamn är en livaktig fiskehamn med fiskbutik. Namnet kommer från Elsa Kåre som på 1300-talet var en stor jordägare i trakten. Sista sträckan går genom ett alvarliknande enbusklandskap med vidsträckt utsikt över Östersjön. Badplats finns. 
 
Södra Greda löväng
Från byn går en 1 kilometer lång väg ut till en av Ölands vackraste lövängar

Lillholm
Från lövängen kan man följa höjdryggen ut på den vackra udden som är rik på lämningar från järnåldern, i maj är förekomsten av gullvivor stor i hela området.

D Södviken 
är en långgrund vik, omgiven av sjömarker med stor variation av vegetation, intressant fågellokal, naturreservat.