13. Gunnarstorp rastplats - Sättra

Avstånd: ca 15 km

Vid Gunnararstorps rastplats finns, vindskydd, eldstad, toalett och informationstavla för naturreservatet som gränsar intill. 
 

Här delar sig Ölandsleden och den ena fortsätter norrut mot 
13. Sättra 
medan den andra går västerut mot 
5:13. Färjestaden se nedan.
 
Från rastplatsen fortsätter Ölandsledens nordgående riktning på en fin grusväg, vid sidan av naturreservatet (se ovan) till Södra Bäck, där det bl.a. finns en kringbyggd 1800-talsgård. Logi finns i form av bo på lantgård. 
Leden fortsätter genom Norra bäck som består av 7 gårdar, varav flera med den s.k. götiska gårdsformen, d.v.s. där ekonomibyggnaderna ligger mot gatan. 

Härefter dominerar det öppna odlingslandskapet med inslag av lövskogsdungar. Gör gärna en liten avstickare och kör bygatan genom Vanserums Malm som består av många små stugor, uppförda vid förra sekelskiftet, strax är du åter ute på leden. Framme vid vägkorsningen svänger Ölandsleden mot väster ochGlömmimge, området söder om landsvägen representerar ett koncentrat av mittlandets olika naturtyper, fukt- och torrängar, kärr, lövskogar och alvarmarker.

Efter bara en kort sträcka så viker leden av mot Dyestad, där ett av de få äldre bestånden av avenbok finns på Öland och även i landet som helhet, ett naturreservat ligger i nära anslutning till byn . På en skylt går att läsa om ”filmfestivalen i Dyestad”, spännande! Efter att ha utforskat Dyestad, fortsätt rakt fram.

Avstickare: Vid Björkerum går en liten väg österut, över till Himmelsberga(upptäckarvägar A).

I radbyn Björkerum är gårdslägena desamma som för 300 år sedan. Väster om byn, på kvarnbacken finns tre stubbkvarnar. 

Vägen härifrån till Åstad följer den gamla järnvägsbanken. Landskapet växlar mellan beteshagar, åkrar, lövskog och mossar. 

Avstickare: Åstad delar sig vägen, varav den östra går till Himmelsberga(upptäckarvägar A) 

Avstickare: den västra går förbi kvarnarna till Högsrum och Ismantorp borg(upptäckarvägar B).

Ölandsleden fortsätter norrut, mot Sättra på en drygt 3 meter bred, asfalterad och slingrig väg och går genom ett enbusk- och lövskogsområde med insprängda åkerlyckor, hagar och för Mittlandsskogen så typiska hässlen (hasselskogar).

Avstickare: en bit från vägen ligger Amunds mosse (upptäckarvägar C)

Sättra är ett gammalt stationssamhälle som blomstrade under järnvägsepoken 1910-1961. De flesta byggnader finns kvar än idag och nya aktiveter bedrivs här.Sättra var den första ort på den öländska landsbygden som fick elektriskt ljus i början av 1920-talet. Här brukar det sjuda av liv och olika aktiviteter. I Sättra, vid gamla mejeriet fortsätter leden mot väster
 

Vid nästa vägkorsning dela sig i två riktningar varav den ena går mot norr och 
14. Borgholm, Stora Haglunda och den andra mot väster och 
5. Ölandsbron, Färjestaden

 

Upptäckarvägar 

Himmelsberga
en dubbel radby som är en av Ölands mest ålderdomliga byar där det i östra delen ligger två kringbyggda gårdar vilka idag friluftsmuseum och ett av de mest välbesökta platserna på Öland. Himmelsberga är ett vanligt namn på högt belägna byar med vidsträckt utsikt. Genom att cykla vägen mot Högsrum så kommer man åter tillbaka till Ölandsleden vid Åstad.

Ismantorps borg
Följ vägen från Åstad mot Högsrum, sväng av vid skylten och fortsätt den sista biten på grusväg och strax är du framme vid parkeringen. Här finns toalett och informationstavla. Därefter är det några hundra meters promenad fram till borgen som är Ölands näst största fornborg. Den innehar nio portar istället för vanligtvis två, vilket gör den unik. Borgen uppfördes troligen på ca 500-talet e Kr. I området finns en rik orkidéflora.
Ismantorp naturreservat

Amunds mosse
Mittlandsskogens största kärr som har en lång tradition som slåttermark. 

 

5:13. Gunnararstorp - ölandsbron - (Färjestaden) 

Avstånd: ca 16 km (till brofästet)

Från rastplatsen går den västliga riktningen av Ölandsleden mot Färjestaden. Den följer en bra, lågt trafikerad grusväg längs med naturreservat, Lindmossen. 

Avstickare: vid Kvarnbackarna kan man komma in i ett mycket vackertnaturreservat, Jordtorpsåsen. 

Efter en kurva och en liten nerförsbacke fortsätter leden förbi Jordtorps by, där grus går över i asfalt och fortsätter vidare mot Övertorp.
I Jordtorp kan man gena över till Algutsrum men det rekommenderas inte, då man i så fall missar ett fint område att cykla igenom, ett kortare avsnitt är dessutom ganska bevuxet med gräs. 
Vid Övertorp viker leden av och här börjar en bra grusväg som går genom ett vackert odlings- och beteslandskap med inslag av blandlövskog och snart skymtar nästa by, Holmetorp
 

Från Holmetorp finns en väg där obehörig motorfordonstrafik är förbjuden. Via L. Hult leder vägen ut till väg136. Naturreservat med frodiga ask- och almlundar passeras.

 

Söder om Holmetorp fortsätter leden på en, i det närmaste bilfri grusväg som går mellan åkrar och betesmarker. Vid den lite större vägkorsningen, sväng vänster och efter en stund anländer du till Algutsrum och du befinner dig då drygt 50 möver havet! Vid kyrkan ligger en lång marknadsgata med anor från 1780-talet, längs gatan ligger unika rödmålade träbodar i skiftesverk, som används än idag vid de två årliga marknaderna. 

Leden fortsätter genom en tunnel under väg 136. På andra sidan fortsätter Ölandsleden nerför landborgen, genom omväxlande skog och åkrar, förbi Ölands djurpark och över den trafikerade Saxnäsvägen. Leden går genom ytterligare en tunnel under Ölandsbron och kommer ut nära en camping. Härifrån återstår bara några hundra meter till turistbyrå och restaurang.

Härifrån finns busstrafik till Kalmar samt till norra och södra Öland.
För att ta med sin cykel till Kalmar, så finns en cykelfärja från Färjestaden, se länk på startsidan.