12. Gårdby - Norra Möckleby - Gunnarstorps rastplats

Avstånd: ca 12,5 km

I Gårdby finns restaurang, livsmedel/café, logi, souvenirbutik, toaletter, informationstavla. 
Fortsätt väg 925 ca 200 meter och här viker Ölandsleden av vid en stor plan och försvinner in mellan bebyggelsen. Där asfalten slutar tar en grusväg vid och där råder motorfordonstrafik förbjuden, efter knappt 500 meter korsar leden en asfalterad liten väg, sväng höger och fortsätt till den nordligaste gården i Övra Ålebäck.

Här börjar en grusväg där motorfordonstrafik är förbjuden. Efter en kort tur är du inne i Bläsinge (cykelskylt kan saknas) och Ölandsleden viker av åt vänster för att fortsätta ut till landsvägen och till Dörby. 

Avstickare: ifall dunket av fiskebåtar eller ett dopp i havet lockar, svänger du istället till höger i Bläsinge (upptäckarvägar A).

Avstickare: från Bläsinge norra del vid Hagby, i kurvan, kan man via småvägar göra en avstickare ut till kusten för att slutligen komma fram till Norra Möckleby,för att där åter ansluta till Ölandsleden (upptäckarvägar B).

I Dörby fortsätter Ölandsleden på väg 925 till Norra Möckleby.

Från Dörby går det att ta sig till Färjestaden via Bostorp
vägen går först genom ett odlingslandskap och därefter genom den tätaMittlandssskogen. Från korsningen vid Tvetavägen råder en intensiv trafik på en relativt smal väg som ej rekommenderas.

 

Vid kyrkan i Norra Möckleby fortsätter Ölandsleden mot väster och Färjestadenpå väg nr 957 som är relativt trafikerad men hastigheten är begränsad till 70 km. Efter 2,5 kilometer svänger leden in på en mindre asfalterad väg mot norr ochVästra Malmen/Långrälla/ Gunnarstorp.

Väg mot Färjestaden. Istället för att svänga av vid västra Malmen fortsätt landsväg 957 rakt fram så kommer du efter knappt 6 kilometer från Norra Möckleby, fram till Gråborg, Ölands största fornborg, samt S:t Knuts kapellomgivet av ett mycket vacker landskap med betesmarker, hävdade lövängar och löv/hasselskog. Här finns också fina vandringsleder. Tyvärr är vägen hit relativt hårt trafikerad. Det finns också möjlighet att via vandringsleder ta sig hit(upptäckarvägar C).

 

Vid Gunnarstorp upphör asfalten och en grusväg tar vid. Efter några hundra meter ligger rastplatsen Gunnararstorp, där det finns eldstad, toalett och informationstavla för ett naturreservat som gränsar härtill.

Vid rastplatsen delar sig Ölandsleden och den ena går vidare norrut mot
13. Sättra
 medan den andra går västerut mot 
5:13 Brofästet - Färjestaden 

 

Upptäckarvägar 

A Bläsinge hamn och badplatsen
Istället för att vika av åt vänster så svänger du höger och fortsätter på den asfalterade vägen ner mot Östersjön, ifall det är doppet och en stunds vila på den lilla sandstranden som lockar, så sväng höger strax innan hamnen men ett besök i den livliga fiskehamnen bör inte missas.

B Kustslinga
I den kraftiga kurvan i Bläsinge, där Ölandsleden svänger upp mot Dörby, kör du istället rakt fram mot Hagby och efter sista husen svänger du av på en grusväg mot öster, traktortrafik kan förekomma. En bitvis gropig väg leder ner till en gräsplan en bit från stranden. Härifrån går en dålig, kraftigt gräsbevuxen traktorväg i några hundra meter och cykeln kan behöva ledas men det uppvägs av den vackra vyn över det blåa, glittrande Östersjön. Bröttorpsören är en udde med några sommarstugor och härifrån går en bra grusväg upp till Norra Möckleby.

Jordtorpsåsen
följer en ca 3 km lång höjdrygg. Åsen är rik på fornlämningar från järnåldern. På ömse sidor om åsen finns orkidérika kärr. Från Jordtorpsåsen kan man, på en vandringsled promenera genom ett lövskogsområde till Borgs by och Gråborg.