11. Alby - Gårdby

Avstånd: ca 34 km
I Alby finns lanthandel samt galleri och mat, kolla öppettider.

Vid vägkorsningen i Alby går en väg rakt västerut över Stora Alvaret, till Bårby. Denna väg finns beskriven, färdbeskrivning 10.

Norr om Alby avlöser byarna varandra. Några vackra valvbroar av kalksten från 1700- talet passeras innan Stenåsa. 

Avstickare: i södra delen av Stenåsa leder en väg ner till en vackert belägen bad- och campingplats (upptäckarvägar A).
Norr om kyrkan ligger naturbokhandeln, Stenhusa bod och här finns, förutom böcker och kikare även en restaurang.

 

Vid vägkorsningen i Stenåsa delar sig Ölandsleden varav den ena fortsätter norrut till

11. Gårdby och den andra går västerut över Stora Alvaret till 
6:11. Resmo, se nedan , färdbeskrivning 6:11

Från Stenåsa fortsätter Ölandsleden till Norra Kvinneby där den viker av från väg 925 mot Frösslunda. En smal asfalterad väg, lågt trafikerad leder genom byn och snart är du framme vid en vacker stenbro, där vårfloden brukar forsa fram med stor kraft. Efter ytterligare några hundra meter är du framme i alvarbynFrösslunda. Söder om byn, gränsande till alvaret ligger Frösslundamossen som är av både ornitologiskt och botaniskt intresse. 
 

Cykelväg: I Frösslunda finns en vandrings-/cykelled, Stora Alvarleden, över tillKarlevi på västra sidan (vid väg 136) samt till Stenåsa/Resmovägen. Leden går över alvarmark och är av enkel standard.

Från Frösslunda fortsätter leden på en bra grusväg tillbaka ut på väg 925. Efter bara en kort sträcka på landsvägen ligger en rastplats i närheten av en vacker valvbro och på östra sidan vägen finns en härlig liten oas där Frösslundabäckenporlar fram i ett vackert enbusklandskap. Härifrån kan man komma in i naturreservatet Frösslunda sjömarker. Toalett finns. 

Strax norr om bron ligger ett långsträckt gravfält och snart öppnar sig en fantastisk vy över de vidstäckta sjömarkerna och Östersjön.

Avstickare: Efter en kurva leder en väg ner till Sandby borg, vägen är inte skyltad och lätt att missa om man inte är uppmärksam (upptäckarvägar B).
Södra Sandby, en ålderdomlig by passeras och alvarmarken följer nu längs vägen fram till avtagsvägen mot Ekelunda där Ölandsleden svänger av. Du kommer nu in på en, lågt trafikerad fin grusväg som går igenom ett naturreservat , efter ca 2,5 kilometer är du framme vid grinden och stättan som leder ut på alvaret. Informationstavla finns.

Nu börjar det stora äventyret och här ute råder stillheten och friden. Vägen går fram, omväxlande på knagglig kalkstenshäll och något bättre grusavsnitt, på vissa sträckor är det enklast att leda cykeln men det kan vara en fördel, då det finns så mycket att uppleva och njuta av i detta omväxlande alvarlandskap

Vid Dröstorpsmossen, mitt ute på alvaret ligger den gamla sägenomspunnaDröstorps ödeby, ensam och övergiven och det är inte svårt att i fantasin föreställa sig, hur det en gång kan ha varit att leva här ute. Informationstavla finns. 

Avstickare: I närheten finns en runsten samt ett röse och en källa (upptäckarvägar C).

Leden fortsätter över alvaret ner mot byn Skarpa Alby, skarpa är ett gammalt ord för torr. Från stättan / grinden vid Ekelunda och hit är det knappt 6 kilometer. Härifrån fortsätter en smal asfalterad väg ut till väg 925, där du viker av mot söder och fortsätter 1 kilometer innan det är dags att lämna landsvägen och svänga ner mot Sandby. På kyrkogården står två vackert ornamenterade runstenar och i området finns många arkeologiskt intressanta sevärdheter.

Avstickare: Härifrån går en grusväg ner till stranden (upptäckarvägar D).

Fortsätt på den slingrande vägen mot Näsby.

Avstickare: I en 90 gradig kurva finns en ca 250 meter lång avstickare till en rastplats med eldstad och toalett. Härifrån går det att ta sig över till byn Södra Näsby (upptäckarvägar E).
Här finns också en informationstavla för det intressanta naturreservatet Åby Sandbackar. Om du väljer att fortsätta på Ölandsleden så kör tillbaka ut på den lilla slingrande vägen som fortsätter fram genom det öppna landskapet och strax söder om byn Åby finns ytterligare en infotavla samt "ingång" till resevatet Åby sandbackar. 

I Södra Näsby svänger vägen av mot norr och slingrar sedan vidare mot Nedra Ålebäck, Ölandsleden gör en kraftig böj mot väster och fortsätter vidare tillGårdby. 

Avstickare: i fyrvägskorsningen, går en väg mot öster, ner till hamnen, varifrån det går att ta sig runt och åter komma ut på leden (upptäckarvägar F). 
 

Upptäckarvägar 
 

A Stenåsabadet
över betade, blomsterrika sjömarker leder en smal, ca 2 km lång asfalterad väg ner till stranden. Här finns under sommarsäsongen camping, bad och affär samt vacker natur att ströva i.

B Sandby borg
är från folkvandringstiden (400 –550), den enda öländska borg som är beläggen vid kusten, den är raserad men väl värd ett besök. Söder om borgen finns boplatser och gravar. Här kan många timmar lätt fördrivas i den vackra strandmiljön med stora fossilrika kalkhällar att vandra på i det grunda vattnet. En 1,5 kilometer lång och mestadels bra grusväg leder hit. Toalett finns.

C Björnflisan samt Tornrör gravröse 
NO om Dröstorp och några hundra meter från leden står en runsten, Björnflisan. SO härom, i ett intressant frodigt karstområde ligger Torrör gravröse med en källa alldeles nedan.

D Sandby strand
Vackra strandängar men ett militärt skjutfält finns i området och får ej beträdas under övning.

E Sandby rastplats - Södra Näsby (ca 4,5 kilometer) 
En grusväg med omväxlande bred och smal grästräng i mitten, går genom ett öppet och vackert beteslandskap med Östersjön i blickfånget.

F Nedra Ålebäck – Gårdby hamn – Övra Ålebäck (drygt 5 kilometer)
En asfalterad smal väg leder ner till Gårdby hamn.  Strax väster om den lilla hamnen finns en drygt 500 meter lång, stenig och gräsbevuxen väg där det går att ta sig över till Källskär och härifrån, på en bra grusväg tillbaka ut på Ölandsleden vid Övra Ålebäck. 

 

6:11. Stenåsa - Resmo

Avstånd: ca 10,5 km

Ytterligare en, i det närmast spikrak väg tvärs över alvaret som väl är mest känd för Möckelmossen. En alvarsjö med ett rikt fågelliv men här finns också mycket att studera och njuta av för den mer botaniskt intresserade, bl.a. växer här rikligt med sandlilja under högsommaren, då mossen i det närmaste kan vara uttorkad.
Toalett och informationstavla finns.
 
Ca 1,7 km öster om mossen, utmed vägen, vid stättan och informationstavlan, finns en cykel-/vandringsled som går norrut  via Frösslunda till Karlevi samt en vandringsled som fortsätter söderut mot Tingstad flisor  vandra över Stora Alvaret genom världsarvet 

Flera stättor finns utmed vägen till alvaret och här finns många intressanta miljöer att upptäcka.