10. Torngård – Alby

Avstånd: 17,5 km.
Ölandsleden följer väg 925 genom byn.
 
Avstickare: norr om avtagsvägen mot Södra Möckleby går en väg ner till Sebyläge (upptäckarvägar A)
I Seby, i den lilla stugan snett emot bilverkstaden, växte den originelle träsnidarenJ.A.G. upp, ett nybyggt museum med hans alster finns nu ca 2,5 km norrut, strax norr om Segerstad kyrka och ett besök kan rekommenderas, café med hembakat finns.
Strax norr om Seby står Ölands högsta runsten som är 3 meter hög och ytterligare en bit norrut ligger Seby gravfält, ett 2 km långt gravfält med 225 synliga gravar som härrör från järnåldern. 

Segerstad förknippas kanske mest med den store konstnären Per Ekström också kallad Solmålaren, som fick många människor att förstå och uppskatta alvarets speciella skönhet. På kyrkogården finns hans gravsten. Kyrkan är från tidigare delen av 1800-talet. 

Avstickare: intill en ladugård går vägen ner till Segerstad fyr (upptäckarvägar B).

 Från kyrkan är det 3,5 km till nästa by, Mellby.
Avstickare: från Mellby går en grusväg till Mellby Ör som är en populär fågellokal.
Från vägkorsningen vid "avstickaren" är det ca 5 km till nästa by, Skärlöv där 
 Ölandsleden delar sig i två riktningar varav den ena fortsätter mot norr till
10. Alby och den andra via gamla järnvägsbanken som korsar alvaret över till 7:10. Kastlösa.
Vi fortsätter Ölandsleden norrut på väg 925. Färden går genom ett öppet landskap med Östersjön som ett blått glittrande pärlband mellan land och himmel och där inget skymmer de vidsträckta vyerna. Snart skymtar radbyn Hulterstad men innan bebyggelsen tar vid, passeras ett imponerande gravfält med ca 200 gravar från bl.a. järnåldern. Informationstavla finns. 
Byns mangårdsbyggnader vetter mot vägen och ladugårdarna mot sjösidan, vilket oftast brukar vara det motsatta. Kyrkan härstammar från 1100-talet och var troligen en av öns första missionskyrkor, endast delar av det ursprungliga tornet finns bevarat. 

År 1676 var det orostider och vid ett nederlag mot den dansk-holländska armadan, exploderade och sjönk, dåtidens mäktigaste fartyg, regalskeppet Kronan 6 km öster om byn och 800 människor omkom. Danmark och Holland delade därefter på Öland och 23 kyrkor plundrades och hela socknar brändes och ödelades. På kyrkogården finns ett minnesmärke över händelsen och på länsmuseet i Kalmarfinns en utställning med upptagna föremål från Kronan .

En stunds vandring på Hulterstads vackra alvar kan rekommenderas. 
 
Avstickare: från Hulterstad går en väg ner till stranden och till Görans Dämme(upptäckarvägar C).
I Hulterstad finns logi.

Triberga en by som skiljer sig från många andra öländska byar beroende på att den gamla radbyn ödelades i en brand 1920 och 18 sammanbyggda gårdar förstördes. Logi finns.

Avstickare: mitt i byn finns en väg ut till Triberga borg (upptäckarvägar D).

Norr om byn utmed vägen, har ett våtmarksområde, Triberga mosse restaurerats och är nu en välbesökt fågellokal. Informationstavla finns.
 I Alby finns matställe med galleri.
 
Väg mellan Alby – Bårby (vidare mot Mörbylånga). 
En asfalterad, bred och nästan spikrak väg går över Stora Alvaret.
Ca 2 km västerut, alldeles invid vägen ligger det stora, Gösslundabronsåldersröse omgivet av ett gravfält. Tvärs över vägen finns ett naturreservatmed varierande naturtyper och är av stort botaniskt intresse. Informationstavlor finns. I närheten ligger också den typiska alvarbyn Gösslunda.
 

Upptäckarvägar 

A Seby läge
vägen ner till Östersjön går över fantastiskt vackra sjömarker med ett rikt fågelliv. toalett. Mellan Seby läge och Gräsgård finns strövstig med plattform för fågelskådning. Här finns brygga, toalett och infotavla. 
 

Segerstad fyr 
är privat, här finns under säsongen logi och fågelguidningskurser, måste bokas.

C Hulterstad strand – Görans Dämme 
en 1 km lång fin grusväg leder ner till Hulterstad strand. Vackra sjömarker, en liten sandstrand och söder om denna enorma, fossilrika kalkstenshällar liknandes stora salsgolv. Passerar man stättan vid sjöbodarna kommer man ut till härliga, på våren gullviverika ängar och en liten bäck ringlar sig porlande fram genom markerna. Den som önskar sig ett dopp får gå långt ut, då det är mycket långgrunt. För den fågelintresserade som vill ta sig till Görans dämme, följ skyltning.

Triberga borg
ligger Ca 800 meter väster om byn med ett vackert läge ute på alvaret. Borgen har en cirkelformad ringmur och en inre diameter av 60 meter och dess planlösning liknar 
 


 

 

 

7:10. Skärlöv - Kastlösa 

Strax intill det gamla stationshuset som är i privat ägo, börjar cykelleden mot Kastlösa. 

Avstickare: härifrån utgår också Skulpturleden (upptäckarvägar A).

Leden följer den gamla järnvägsbanken över de öppna vidderna och utsikten är vidsträckt över alvar och hav. Strax efter Skärlöv, vid den gamla banvaktarstugan ligger en rastplats med eldstad, vindskydd och toalett. Ungefär mitt på leden finns informationstavla om naturreservatet. Längre mot väster fortsätter leden in i ett skogsparti och några hundra meter söder om leden finns resterna av Penåsa ödeby från 1700-1800-talet, liten blå pil visar vägen. Flera naturreservat i områdetLilla Dalby naturreservat, Parteby Alvar, 
Efter ytterligare några hundra meter ligger en rastplats inbäddad i grönskan, den är utrustad med vindskydd, eldstad och infotavla. Här finns flera ruiner efter den gamla banvaktsstugan.  Toalett finns vid parkeringen i Penåsa. 

En kort promenad från parkeringen ligger ett gravfält där det på våren brukar blomma rikligt med orkidéer. 

Avstickare: härifrån finns en vandringsled mot Tingstad flisor och vidare norrut till Karlevi (upptäckarvägar B). 
 

Mellan Penåsa parkering och Kastlösa är vägen asfalterad, lösgående boskap kan finnas utmed vägen men dessa är vana vid människor.

Kastlösa, är en lummig byn med många stora och vackra, nästan herrgårdslika manngårdsbyggnader. Redan på 1500-talet fanns här 19 gårdar som kom att ägas av Vadstena kloster.

Här finns mat och logi

Härifrån kan man via Ölandsleden (västra sidan), ta sig till bl.a. Mörbylånga (se färdbeskrivning 7, som är beskriven från norr mot söder)

Upptäckarvägar 

Skulpturleden 
är en 2 kilometer lång vandringsled söderut, där spännande skulpturer placerats utmed järnvägsbanken. Längs vägen finns stättor utplacerade och det är lätt att ta sig ut i det fascinerande alvarlandskapet, på små utflykter till fots

Tingstad flisor
Järnåldersgravfält som består av flera fornlämningar men är mest känt för den 3,2 meter höga Tingstad flisa som är synlig lång väg över alvaret.