Ölands järnåldersvecka
25 Jul

Ölands järnåldersvecka

Ölands järnåldersvecka är ett publikt arrangemang över hela Öland med fokus på järnåldern (romersk järnålder till Vikingatid, år 0 - 1000 e kr.). Arrangemanget sker i samverkan mellan olika aktörer som förmedlar det forntida Öland.

Beskrivning

Initiativtagare är Fornverkstan ideell förening (Skäftekärr arkeologiska friluftsmuseum), Skedemosse museum och Mörbylånga kommun via Eketorps borg samt arkeolog Jan-Henrik Fallgren. Fornverkstan/Skäftekärr har sedan många år tillbaka haft en Järnåldersvecka vilken nu är tänkt att spridas över hela ön. Sedan länge har alla aktörer på Öland inom historieturism verkat enskilt utan gemensam plattform. Avsikten är att nu skapa ett evenemang som binder samman hela Öland under en vecka då aktiviteter för allmänheten hålls.

Kontakt

Skedemossevägen 15 387 90 Köpingsvik

Alla datum

Date & time (<% occasionResult.length %>)

25 Juli 09:00