IMG_4799.JPG
  • Fr. 0

Naturlig rörelse, lugn och ro

Välkommen till en inspirerande timme om vikten av att röra sig och må bra!

Sjukgymnast och friskvårdskonsult Jonas Ahlberg föreläser om vikten av att få in naturlig rörelse i vardagen.