IMG_4799.JPG

Naturlig rörelse, lugn och ro

Fr. 0

Välkommen till en inspirerande timme om vikten av att röra sig och må bra!

Beskrivning

Sjukgymnast och friskvårdskonsult Jonas Ahlberg föreläser om vikten av att få in naturlig rörelse i vardagen.