Näringslivsdag – En dag med fokus på kommunens näringsliv

Näringslivsdag – En dag med fokus på kommunens näringsliv

Varmt välkommen till Mörbylånga kommuns Näringslivsdag på hotel Skansen i Färjestaden den 25 januari. Det bjuds på inspirerande föreläsningar, 2-rätters middag och härligt barhäng.

Näringslivsdagen ger dig som företagare inblick i vad som är på gång i Mörbylånga
kommun samtidigt som du får tillfälle att träffa fler företagare och lära känna
kommunens olika verksamheter.

Våra talare kommer bland annat att prata om det växande näringslivet, kommunens
framtidssatsningar och hur du som företagare på ett klokt sätt kan ta dig an
samhällsberedskap.

Datum: Onsdag 25 januari kl 13-17
Plats: Hotel Skansen i Färjestaden
Anmälan: Senast 11 januari
Arrangör: Mörbylånga kommun

Program

13.00
Näringslivets betydelse för Mörbylånga kommuns utveckling
Med: Kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk och kommundirektör Ann Willsund inleder dagen.

Ett växande näringsliv
Vi lyssnar in hur näringslivsklimatet i kommunen har utvecklats de senaste åren och diskuterar kommande aktiviteter för att ytterligare stärka det lokala näringslivet.
Med: Peter Marklund (näringslivschef) och AnnaSara Nilsson (näringslivsutvecklare).

Historik, utveckling och fokusområden framöver för samhällsbyggnad
Mikael Kaiser (tf. samhällsbyggnadschef) ger oss inblick i kommunens arbete med samhällsbyggnadsprocessen och ”En väg, in flera vägar ut”.

Pågående planer och möjligheter inom mark och exploatering
Vad har vi för pågående planer i kommunen och vilka möjligheter finns det? Hur ser planprocessen ut? Vilka områden är attraktiva för etablering? Hur fungerar utbyggnaden av vatten & avlopp?
Med: Fredrik Meurling (planchef), Fredrik Wermelin (mark- och exploateringschef) och Jens Olsén (VA-chef).

Samhällsberedskap och omställning
Från normalläge till kris och från fred till krig.
Med: Camilla Thure (beredskapssamordnare)

Arbetslivscentrums roll och stöd till företag
Andreas Landtreter (samordnare) berättar hur Arbetslivscentrum kan stötta företag vid kompetensbehov.

Skola – näringsliv
Lena Rickardsson (rektor) och AnnaSara Nilsson (näringslivsutvecklare) berättar om hur kommunen arbetar med skola och näringsliv. Vi lyssnar också till en inspirerande pitch av ett UF-företag - Vision 2028.

Det ekonomiska läget – lokalt, nationellt och internationellt
Ölands banks vd Anneli Nilsson ger oss en överblick av de omvärldsfaktorer som påverkar det
ekonomiska läget och vilka effekter det har på det öländska näringslivet.

Företagandet och framtiden – en timmes inspiration med Kairos Future
Hur förändras förutsättningarna för företagande framöver?
Fredrik Torberger från Kairos Future talar om trender, utmaningar och möjligheter inom marknad, konsumentbeteenden och ledarskap. Ett tankeväckande föredrag som inspirerar till strategiska samtal i alla typer av företag.

17.00
Dagens föreläsningsprogram knyts ihop av Matilda Wärenfalk och Ann Willsund.

17.15
Middag & barhäng.

Tillsammans skapar vi Mörbylånga kommuns näringsliv!
Välkommen!