Musikalisk vandring i sommaren
  • Fr. 50

Musikalisk vandring i sommaren

Chorus Mixtus bjuder på sånger med sommaranknytning

Frukostmöte i Sandviks Hamn hos Sandviks Fisk och Hamnkök

Kontakt

Stenhuggarvägen 18 387 70 Sandvik (Löttorp)