Mittlandsgården
Mittlandsgården Gårdsbutik
Mittlandsgården
Mittlandsgården

Mittlandsgården Gårdsbutik

God mat börjar i bigården. Öland har en fantastisk mångfald av blommor. Ta med en liten bit av doften och smaken hem i form av honung. Våra bigårdar finns på slåtterängen, i Mittlandsskogen, i trädgården och i byar runt Algutsrum.

De öländska naturbetesmarkernas stora
artvariation med backtimjan, mynta och oregano ger en extra touch åt smaken
på köttet. God mat handlar också om god djurhantering i hela kedjan, från
val av avelsdjur, daglig tillsyn i betesmarkerna till transporter och val av
slakteri.

”wellbeing is welldoing”
På Mittlandsgården strävar vi efter att vårt beteende och agerande leder
till mer gott för natur och människa. Vi erbjuder också upplevelser i vår
fantastiska natur.

Gårdsbutiken har flyttat in i fårstallet där det är gott om utrymme och luftigt. Separat in- och utgång samt möjlighet att tvätta händerna.