Midsommar - Gårdby

Sockenstugan i Sandby

Beskrivning

Danslekar, kaffeservering, tävlingar, lotteri mm.