Maria Malmström Keramik

Maria Malmström Keramik

Vardagskonst i sten- och lergods

Bruksgods och blomkrukor i trevlig verkstadsmiljö.

Medlem i Södra Ölands konstnärsgille