små och stora.jpg

Luciagudstjänst med Små & Stora i Glömminge kyrka

Luciagudstjänst m. Små & Stora. Kyrkkaffe.