Lär känna Ängshöken – Ölands luftakrobat
  • Fr. 50

Lär känna Ängshöken – Ölands luftakrobat

Anders Åberg, samordnare för ängshöksåtgärder, berättar om Projekt Ängshök

Ängshöken är en karaktärsfågel för Öland, som också är dess huvudutbrednings–område i Sverige. Ängshöken är en rovfågel som är anpassad till att häcka i stäppliknande miljöer, biotoper som återfinns på Öland. Ängshöken är en medelstor rovfågel med stor vingyta vilket gör den till en mycket skicklig flygare.

Kontakt

Stenhuggarvägen 18 387 70 Sandvik (Löttorp)