Kastlösa - en by i världsarvet

Fr. 150 Skr

En kultur- och naturhistorisk vandring i och kring Kastlösa by och alvar med arkeolog Monika Rasch

Beskrivning

Följ med på en historisk exposé från stenåldern och fram till idag i en av Ölands största byar. Vi gör nedslag i några olika historiska epoker och händelser, bl.a. Carl von Linnés besök 1741 och järnvägens tillkomst och betydelse för Kastlösas och södra Ölands utveckling under tidigt 1900-tal.
Vi gör även en avstickare ut på Stora Alvaret där vi kan följa spåren efter människans närvaro och nyttjande av alvaret flera tusen år tillbaka i tiden. Samtidigt passar vi på att njuta av rymden, ljuset och dofterna från bl.a. vildväxande gräslök och timjan.
På vandringen får du också veta varför södra Öland blev ett av UNESCO:s världsarv och att en viktig pusselbit finns just här.
Vandringen är 4 km lång.