Bokningsvillkor

Bokningsvillkor för:
Stugor
(gäller privat stuga, lägenhet, stugby, campingtomt)
Hotell (gäller hotell, B&B, vandrarhem/rum, paket)
På vouchern står vilka villkor just din rumsanläggning följer, även dessa regler hittar du under avbokningsregler för hotell, B&B, vandrarhem/rum. Bokningsvillkor finns även nedladdningsbart längst ner  på din bokningsbekräftelse om du fått den via E-post.

För nedladdningsbar pdf av Bokningsvillkor tryck här!
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STUGOR/LÄGENHETER/RUM MED SJÄLVHUSHÅLL

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.
Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av hotell/ B&B/ vandrarhem/rum. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt överenskommelse. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan.

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig uthyrare är: Ölands Turistbyrå, Träffpunkt Öland 102, 386 33 Färjestaden.  
Tel: 0485-89 000, [email protected]

SOM UTHYRARE ÄR VI SKYLDIGA SE TILL ATT:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning via e-post eller post med rätt information som du är skyldig att kontrollera för att undvika missförstånd. OBS! Bekräftelse skickas ej med post om du bokat online eller angivit din e-postadress vid bokning.18-års gräns gäller för att få göra en bokning via Ölands Turistbyrå.
• Du får handlingar och uppgift om var nyckel kan hämtas i din bokningsbekräftelse.
• Stugan/lägenheten/rummet stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde ha känt till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull).
• Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
• Du får disponera stugan/lägenheten/rummet från det klockslag som angivits på din bokningsbekräftelse. Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten/rummet vänd dig i första hand till hyresvärden, i andra hand till oss. Läs mer om detta under ”Vad har jag för rättigheter?”

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

NÄR SKA JAG BETALA?
Bokat Online:
Om du bokat tidigare än 60 dagar före ankomst är anmälningsavgiften 20 % av hyran. Anmälningsavgiften betalas direkt vid bokningstillfället, Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag. Klickbar betallänk finns på bekräftelsen. Om du bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas direkt. På varje bokning tillkommer en boknings-/expeditionsavgift som betalas i samband med anmälningsavgiften. Avgiften är på 95kr/bokning och återbetalas inte vid eventuell avbokning.

Bokat via Telefon/Mail/Receptionen
Om du bokat tidigare än 60 dagar före ankomst är anmälningsavgiften 20 % av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig per e-post eller post, Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag. Om du bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar. Vid bokning nära ankomst, måste betalning ske omgående. Vid utebliven ankomst, d.v.s. om avbokning ej skett vid bokning nära ankomst, kommer full hyra att debiteras för den tid vi ej lyckas hyra ut igen. På varje bokning tillkommer en boknings-/expeditionsavgift som betalas i samband med anmälningsavgiften. Avgiften är på 195 kr/bokning och återbetalas inte vid eventuell avbokning. Vid Online-bokning är boknings-/expeditionsavgiften lägre.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
Om du missar betalning av hyran räknas det som avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe som tog emot din bokning (t.ex. resebyrå). Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten/rummet. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen. Din avbokning är giltig först när du fått en skriftlig bekräftelse på din avbokning från oss.

Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en avbokningsavgift på 500 kr*. Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran*.
Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten/rummet till någon annan återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en avbokningsavgift på 500 kr/objekt*.
*Vid avbokning återbetalas ej bokningsavgift och avbeställningsskydd.

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?
Du kan skydda dig emot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbe­ställningsskydd. Det kostar 300 kr per stuga/lägenhet/rum och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst mot en expedi­tionsavgift på 200 kr per stuga/lägenhet/rum. Avbeställningsskyddet betalas i samband med anmälningsavgiften.

AVBESTÄLLNINGSSKYDDET GÄLLER I FÖLJANDE FALL, SOM INTE HAR VARIT KÄNDA NÄR DU BOKADE:
• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
• Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret
• Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att Du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
• Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till oss senast en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten/rummet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet/rum vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten/rummet. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål skall du framföra dem i första hand till hyresvärden, i andra hand till oss, inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående till hyresvärden eller till oss, vi måste få en chans att rätta till det. Om du ej meddelat värden/oss under vistelsen kan du ej heller ställa krav på ersättning i efterhand. Du har rätt att överföra din bokning på en annan person och vi måste godta den personen om vi inte har sär­skilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen, vi debiterar 200 kr för att överföra en bokning.

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?
Du måste vårda stugan/lägenheten/rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten/rummet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsända­mål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten/rummet eller på tomten, än vad du uppgav vid bok­ningen. Du måste städa ordentligt före avresan. (Följ de anvisningar, som finns tillgängliga i din stuga/lägenhet/rum.) Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Vid ankomsten kan du komma att få lämna en städdeposition som du får tillbaka vid avresan sedan stugan/lägenheten/rummet kontrollerats och städningen godkänts.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten/rummet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, elds­våda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten/rummet.

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS?
Vänd dig direkt till hyresvärden/oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse minskar om du dröjer med att klaga. (se under vad har jag för rättigheter?) Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ord­förande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa Dig. Adressen till ARN är Box 174, 101 23 Stockholm.

SÄRSKILDA VILLKOR!
• Hyresgästen ska alltid kontrollera fakturabekräftelsen för att undvika missförstånd.
• I priset ingår hela hyreskostnaden för stugan/lägenheten/rummet och det antal personer som finns angivet i objektbeskrivningen och som aldrig får överstigas i objektet under boendeperioden.
• Ett barn under 2 år får medfölja utan extra kostnad. Extrabed kan medföra extra kostnad.
• Elström ingår om ej annat angives.
• Avstånden i objektbeskrivningarna är endast cirka avstånd och är ej att förknippa med exakta avstånd.
• Vi ansvarar för riktigheten gällande stugan/lägenheten/rummet och dess inventarier. Dock ej för övrig utrustning t ex sportredskap, cykel m.m.
• Vi reserverar oss för ändrade priser p.g.a. eventuella skatteändringar, valutakursförändringar.
• Samtliga priser är inklusive moms.

Att tänka på – från Ölands Turistbyrå!

ANKOMST/AVRESA
Läs noga
igenom bekräftelsen för att undvika missförstånd, kontrollera framför allt ankomst- och avresedatum

UTRUSTNING
Alla stugor, lägenheter och de flesta stugbyar är utrustade för självhushåll. du behöver endast ta med dig handdukar, lakan och förbrukningsartiklar. Vissa hyresobjekt kan även erbjuda uthyrning av lakan.

Du bör tänka på att semesterbostaden ofta skiljer sig från ditt eget hem. Inredningen kan ibland bestå av något omoderna möbler, tapeter och mattor som kanske inte överensstämmer med din smak, standarden på sängar varierar och komforten är inte alltid som hemma. Antalet personer får ej överstiga antalet bokade bäd­dar, dagsbesökare får ej övernatta utan hyresvärdens tillåtelse. Värden har då rätt att kräva ersättning. Det är ej heller tillåtet att sätta upp tält eller husvagn på tomten om hyresvärden inte givit sitt medgivande. Våningssängar och bäddsoffor förekommer och extra­bäddar kan vara enkla turistsängar. Bestick och porslin är inte alltid av samma sort. Varmvattenberedaren kan vara av mindre modell, vilket innebär att ni måste vänta mellan varje duschtillfälle.

Ute på landsbygden är det vanligt att stugorna har egna brunnar, vilket kan innebära att det inte smakar som hemma eller är något missfärgat, men det är inte farligt. Ofta beror detta på grundvat­tennivån, som vi dessvärre ej rår över. Stugor med den här typen av vatten har fått det analyserat som godkänt. Kalk är nyttigt för kroppen, men på Öland har vi lite väl mycket i vårt vatten som kan lämna märken efter sig i kastruller, på diskbänkar, i tvätt, toalett och duschrum, helt ofarligt men kan tyckas ofräscht om man inte är van vid det.

STÄDNING
För att kunna utföra en ordentlig städning före avresan tar du säkrast med dig eget rengöringsmedel. Om värd/kontaktman vid besiktning ej anser städningen vara tillräcklig kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Vid ankomsten kan du komma att få lämna en städdeposition, som du får tillbaka vid avresan sedan städningen kontrollerats och godkänts.

SPARA PÅ VATTNET
Det råder vattenbrist på Öland, Vattennivåerna är rekordlåga och läget är allvarligt. Kommunerna arbetar intensivt med att säkerställa vattentillgången på kort och lång sikt, men det är viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt med att spara på vattnet. Vatten är ingen självklarhet. Vi kan alla hjälpas åt att spara på det livsviktiga livsmedlet. Varje droppe räknas.

SOPTÖMNING
Soptömning sker endast var 14:e dag. Tänk på att källsortera i möj­ligaste mån. Försök följa de anvisningar som finns betr. sopsorte­ringen just där du bor. Öland har 22 återvinningsstationer där du gratis kan lämna glas, papper, plast och dylikt.

SÄRSKILDA BEHOV
Har du något handikapp eller speciella krav som måste uppfyllas för att du skall trivas, bör du se till att få svar på alla dina frågor från din semesterbokare innan du bestämmer dig. Det är inte lätt för oss som försäljare att veta vad som är särskilt viktigt för just dig, tag inget för självklart, bara fråga. Det kan förekomma både han­dikappanpassade och delvis handikappvänliga hus d.v.s. där t.ex. endast toalett eller dusch är handikappvänliga, det finns kanske endast en ramp osv.

HUSDJUR
Vill du ta med dig ditt husdjur måste du uppge detta vid bok­ningstillfället. Tänk på att alla inte tycker om att det funnits husdjur i sängen. Många hyresobjekt tillåter inte husdjur eller rökning inomhus. Även om både hus­djur och rökning är förbjudet innebär detta ej att hyresobjektet är allergisanerat. Vissa stugbyar/ anläggningar kan erbjuda allergisanerade stugor/lägenheter/rum, fråga bokningspersona­len.

OBJUDNA GÄSTER
Öland är förutom vissa centralorter ren landsbygd, du måste räkna med att det ”på landet” sommartid förekommer flugor, mygg, tve­stjärtar, getingar och andra små krabater. Har du bokat en stuga som ligger lantligt eller på/vid bondgård kan det finnas djur på grönbete i närheten. Tänk på det om ni har allergier i familjen.

OMGIVNINGEN
Sommaren är en aktiv period. Många renoverar, bönder tar in höet eller kör ut gödsel, vägverket rustar upp vägarna och grannar kanske har fest. Detta kan medföra stö­rande ljud i omgivningen.  Av tradition ligger de flesta fastigheter på Öland vid en mer eller mindre trafikerad väg.

FISKE
Du får gärna pröva lyckan i våra fiskevatten. Du får fiska fritt längs våra kuster med fiskredskap.

JÄMFÖRELSEPRIS
Ibland kan hyreskostnaden tyckas hög men dela då priset med antal dagar och personer som kan bo i stugan. Jämför sedan denna summa med vad det t.ex. kostar att bo på vandrarhem per bädd. Exempel: 8000:- för 1 vecka och 7 personer=164:-/bädd och dag, då delar du kök, WC och dusch endast med människor du känner.

BATTERILADDNING
Laddning av batteri till elbil eller dyl. från eluttag i ägarens hus eller från annan byggnad på tomten får endast ske efter överenskommelse med ägaren. Minimiavgift 50:-/laddning. Information betr. laddningsstationer på Öland finns på Ölands Turistbyrå, 0485-89 000.

Vi önskar Er en riktigt skön semester!                                               Senast uppdaterade: 2017-01-25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HOTELL/B&B/VANDRARHEM/RUM PÅ ÖLAND

Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter/rum med självhushåll. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enl. överenskommelse.

VEM ÄR ANSVARIG?
Förmedlare är: Ölands Turistbyrå, Träffpunkt Öland 102, 386 33 Färjestaden.
Tel: 0485-89 000, [email protected]

SOM FÖRMEDLARE ÄR VI SKYLDIGA SE TILL ATT:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning via e-post eller post med rätt information som du är skyldig att kontrollera för att undvika missförstånd. OBS! bekräftelse skickas ej med post om du bokat online eller angivit din e-postadress vid bokning. 18-års gräns gäller för att få göra en bokning via Ölands Turistbyrå.
• Rummet stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde ha känt till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull).
• Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
• Du får disponera rummet från det klockslag som angivits på din bokningsbekräftelse. Om du inte är nöjd med rummet, vänd dig i första hand till anläggningen du bokat och i andra hand till oss. Läs mer om detta under ”Vad har jag för rättigheter?”.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräf­tat bokningen och du betalat anmälningsavgift eller hela hyran.

NÄR SKA JAG BETALA?
Bokat Online:
Anmälningsavgiften som är 20 % av totalbeloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 21 dagar före avtalad ankomstdag. Klickbar betallänk finns på bekräftelsen. Om du bokat närmare än 21 dagar före ankomst skall hela hyran betalas omgående. Vid utebliven ankomst, d.v.s. om avbokning ej skett vid bokn­ing nära ankomst, kommer full hyra att debiteras för det första uteblivna dygnet.

Bokat via Telefon/Mail/Receptionen:
Hyran skall betalas senast 21 dagar före avtalad ankomstdag. Om du bokat närmare än 21 dagar före ankomst skall hela hyran betalas omgående via betalkort, Internet eller enligt an­nan överenskommelse som gjorts med bokningspersonalen. Vid utebliven ankomst, dvs. om avbokning ej skett vid bokn­ing nära ankomst, kommer full hyra att debiteras för det första uteblivna dygnet.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
Om du missar betalning av hyran räknas det som avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe som tog emot din bokning (t ex resebyrå). Vid onlinebokning kan du göra avbokningen själv. Se instruktionen som finns längst ner i mailet med din bokningsbekräftelse. Avboknin­gen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till anläggningen. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokn­ing skriftligen. Din avbokning är giltig först när du fått en skriftlig bekräftelse på din avbokning från oss. Avbokningskostnader: Läs mer under Avbokningsregler för hotell/B&B/vandrarhem/rum på Öland.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?
Om vi inte tillhandahåller rummet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig ett annat rum vars skillnader mot det du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av rummet. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål skall du framföra dem i första hand till ägaren, i andra hand till oss, inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående till ägaren eller till oss, vi måste få en chans att rätta till det. Om du ej meddelat ägaren/oss under vistelsen kan du ej heller ställa krav på ersättning i efterhand. Du har rätt att överföra din bokning på en annan person och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen, vi debiterar en kostnad för att överföra en bokning.

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?
Du måste vårda rummet väl och följa de ordningsregler, an­visningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om rum­met inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av rummet.

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS?
Vänd dig direkt till ägaren/oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse minskar om du dröjer med att klaga. (se under vad har jag för rättigheter?) Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsu­menter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen till ARN är Box 174, 101 23 Stockholm.

SÄRSKILDA VILLKOR!
• I priset ingår hela hyreskostnaden för rummet och det antal bäddar som finns angivet i objektbeskrivningen och som aldrig får överstigas i objektet under boendeperioden.
• Hyresgästen ska alltid kontrollera fakturabekräftelsen för att undvika missförstånd.
• Vi reserverar oss för ändrade priser p.g.a. eventuella ändringar gällande skatter, valutakurser eller ägarbyte.
• Samtliga priser är inklusive moms
 

AVBOKNINGSREGLER för hotell/ B&B/ vandrarhem/rum på Öland

AVBOKNINGSVILLKOR
Vilka villkor som anläggningen följer hittar du på vouchern som medföljer fakturan.

ÖLANDS TURISTBYRÅ
Kostnadsfri avbeställning måste göras senast 10 dagar före ankomst, såvida ej annat överenskommits. Avbokar man senare debiteras man enligt avbokningskostnaderna nedan.
Detta gäller även vid utebliven ankomst.
10 – 2 dagar före ankomst återbetalas allt utom 100:-/person
1 – 0 dagar före ankomst återbetalas allt förutom första nat­tens totala hyra.
Bokning som görs samma dag som ankomstdag men som avbokas inom 3 timmar efter bokningstillfället kostnadsdebi­teras ej. Om kunden redan hunnit betala mer än vad de i så fall blir skyldiga att betala, så betalar Ölands Turistbyrå tillbaka mel­lanskillnaden till kunden. Om vi lyckas hyra ut rummet till någon annan återbetalar vi ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en administrativ avgift.

VISITA
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 12.00. OBS! Vissa hotell tillämpar andra tider för ankomst och avresa. I så fall gäller dessa tider under förutsättning att du fått information om detta i samband med beställningen. Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela oss eller hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst. Det är praxis i branschen att hotellen accep­terar avbeställning av ett hotellrum. Följande regler gäller:
Avbeställning skall ske senast kl 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostna­der med anledning av din beställning får du ersätta dessa.

OBS! Vissa hotell har strängare villkor för avbeställning. I så fall gäller dessa under förutsättning att det meddelats vid beställningen. Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersätt­ning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

STF
Rum & bäddar som avbokas senare än 7 dygn (168 timmar) alt senare än kl 18.00 dagen före ankomst behåller STF 100 % av priset för bokningen. Se Prisvillkor samt bekräftelse vad som gäller för respektive anläggning.

SÄRSKILDA REGLER!
Kontrollera att ovanstående hotells avbokningsregler finns på vouchern som medföljer fakturan annars kontakta oss för information, telefon 0485-89 000 eller på www.oland.se.

Senast uppdaterade: 2017-01-25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------