Ölands Turismnätverk

Turismnätverket är en mötesplats för företagare inom besöksnäringen på Öland. Flera gånger om året ordnas träffar där du får träffa kollegor från hela ön och diskutera och utbyta idéer och erfarenheter. I nätverket får du också chansen att göra din röst hörd och vara med och förändra och utveckla Öland i en positiv riktning.

 

ÖLANDS TURISMNÄTVERK

Öland har de senaste åren tappat mark som turismdestination och konkurrensen om våra besökare hårdnar. 2013 tappade Öland 16 000 gästnätter och 156 miljoner i omsättning. Siffrorna för 2014 per siste november, visar att Öland tappar närmare 60 000 gästnätter!! Borgholm och Mörbylånga är de enda kommunerna i Kalmar län som tappar besökare, och det rejält, medan ALLA andra ökar sin turism. (Källa: Resurs, SCB)Med två små kommuner med begränsade resurser måste vi tillsammans kraftsamla för att vända trenden. Vill vi behålla en framskjuten plats som turismdestination har Ölands företagare ett gemensamt ansvar att ta. Ölands Turismnärverk är en ideell förening vars främsta uppgift i dagsläget är att som företagare skapa en gemensam marknadsbudget och –strategi. 100% av dessa medel ska gå till att marknadsföra Öland!

Turismnätverket är den enda heltäckande mötesplatsen för företagare som är beroende av att vi lyckas attrahera besökare till Öland. I nätverket får du också chansen att göra din röst hörd och vara med och förändra och utveckla Öland i en positiv riktning. Ölands Turismnätverk är en obunden organisation som jobbar för att fånga upp företagens intressen och i samverkan med kommunerna växa och bli en stark och attraktiv besöksdestination.

2014 gick 139 företag med i Turismnätverket och närmare 400 000 kr samlades in som oavkortat gick till att marknadsföra Öland. Annonseringen gjordes främst regionalt i tidningar, magasin och radio.

2015 är målsättningen att 400 företag ska gå med i ÖTN och att 750 000 kr ska samlas in till den öländska marknadsföringen. Även 2015 kommer syftet med marknadsföringen vara att puscha för att besöka Öland och att leda in trafiken till oland.se där allt utbud ska finnas som boende, evenemang m.m. 
Mer pengar kommer läggas på marknadsföring i sociala medier, som fortfarande är kostnadseffektivt.

Turismnätverkets styrelse består av representanter från Turismstrategins 6 olika områden: Magnus Bremefors, (ordf), Det Goda Livet, Andreas Juhl, Natur och Äventyr, Theo Janson, Kultur & Design, Andreas Strömberg, Konferens & Möten, John-Erik Svensson, Evenemang, Cecilia Palmgren Barn & Familj samt Roger Andersson, Handel, Kerstin Person-Berg, Jordbruksnäringen samt Kommunerna.

 

Du bör absolut anmäla dig till Turismnätverket för att:

  • du kan påverka Öland som besöksmål
  • ökad turism på Öland leder till fler arbeten inte bara inom besöksnäringen men även inom byggsektorn, handel och olika servicenäringar.
  • Du får en ökad omsättning i ditt företag om vi lyckas vända trenden och locka fler besökare till Öland.
  • du får rabatterade erbjudanden, tex guidad tur och examination i Ölandskunskap för sommarpersonal, utbildningar i bl.a. sociala medier m.m.