Håva vid bryggan

Håva vid bryggan med Naturum Trollskogen

Vi går ner till bryggan vi Knysselnackeudden och undersöker djurlivet under ytan.

Vi går ner till bryggan vi Knysselnackeudden och undersöker djurlivet under ytan.