Öländska Kvarnar

 

På Öland finns det idag drygt 300 stycken väderkvarnar bevarade i jämförelse med för 200 år sedan då antalet låg på 1700 stycken. Det var utvecklingen av Kalmar ångkvarn, nuvarande Kalmarsalen och Kalmar Länsmuseum, som gjorde att antalet väderkvarnar sjönk drastiskt på 1800-talet. Att ännu fler kvarnar försvann på 1900-talet hade med andra värdskriget att göra då nya kvarnar som gick på el- och råolja infördes.

Idag finns det en Öländsk kvarnföreningen som arbetar för att bevara de Öländska väderkvarnarna. Huvudsyftet är för dem att öka intresset och sprida kunskap kring de kvarnar som finns kvar i dagsläget. Här nedan presenterar vi tre olika typer av kvarnar som finns att ta del av på Öland!

Läs mer om stubbkvarnar, holländska kvarnar och skurkvarnar här nedan eller klicka dig vidare och se mer av Ölands alla kvarnar!

 

STUBBKVARNEN

De allra flesta av dagens öländska kvarnar är stubbkvarnar från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Beteckningen stubbkvarn kommer av att kvarnhuset står på en stor stubbe. När vingarna inför malning ska vändas mot vinden vrids hela kvarnhuset omkring den fasta stubben. Modellen är mycket ålderdomlig och väderkvarnar med motsvarande konstruktion har förekommit i Sverige från 1300-talet. Första gången en öländsk kvarn nämns i text är år 1546. Hur gammal den äldsta av dagens bevarade kvarnar är vet man inte. Troligen finns det kvarnar som i alla fall har vissa delar som bevarats från 1600-talet eller tidigare. På Borgholms stadsmuseum finns en tillvaratagen hjärtstock med årtalet 1441 inristat.

Några av de kanske mest välbesökta stubbkvarnarna på Öland är kvarnraden vid Lerkaka. Här står fem värderkvarnar på rad intill vägen. I Björnhovda längs med 136:an står Kvarnkungen, Drottningen (holländsk kvarn) och kronprinsen på rad. Varför de har fått sina namn är lite oklart, men de är idag en symbol över det öländska landskapet där vinden tidigt användes till kraftkälla.

 

HOLLÄNDSKA KVARNEN

Fram till mitten av 1800-talet hade i princip alla väderkvarnar på Öland varit av typen stubbkvarnar. Vid denna tid fick de konkurrens av större och effektivare holländarkvarnar. Den nya kvarntypen antas ursprungligen ha utvecklats i Holland under 1570-talet. Holländarkvarnens konstruktion skiljer sig från stubbkvarnen genom att det bara är den översta delen, hättan, som är vridbar. Omkring sekelskiftet 1900 fanns det ungefär 30 holländarkvarnar på ön. Idag återstår ett tiotal.

Den största Holländska kvarnen finns i Sandvik på norra Öland och är även en av världens största kvarnar. Idag bedrivs det restaurangverksamhet på bottenvåningen i kvarnen, men innan dess användes alla åtta våningar till att göra mjöl. Oavsett om du står nere vid hamnen i Sandvik eller uppe vid vägen så kan du se kvarnen med sina 24 meter breda vingar.

 

SKURKVARNEN

I skurkvarnar slipades kalkstenen innan den skeppades i väg. Många skurkvarnar har funnits längs Ölands nordvästkust. Den enda som idag återstår är den i Jordhamn. Det är en vinddriven skurkvarn till skillnad från de äldsta som var drivna med oxar. Invid den restaurerade skurkvarnen finns lämningar av gamla stenbrott och äldre kreatursdrivna skurvandringar.

 

Läs mer om Ölands kvarnar här!

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.