Borgar & Slott

 

Öland är ön där du ständigt kan uppleva historiens vingslag. Mängder av berikande upplevelser väntar här på dig och inget längre bort än en dagstur, var du än befinner dig. Fornborgar, gravsättningar, odlingslandskap, bebyggelse och framförallt väderkvarnarna, som kanske är det mest karakteristiska kulturarvet som Öland kan erbjuda. Runt om på ön görs olika typer av historiska kulturarv tillgängligt genom mer eller mindre organiserade upplevelser. Eketorps borg, Skäftekärrs Järnåldersby och Borgholms slott med guidade turer, särskilda barnaktiviteter och tidsenligt klädd personal. Men också mindre hembygdsföreningar eller byalag som sköter kvarnar och museum. Om du siktat in dig på en semester med historiska och kulturella förtecken har du kommit rätt.

Här nedan berättar vi med om några av öns borgar och slott som du kan ta del av under din vistelse på ön!

 

SKÄFTEKÄRR JÄRNÅLDERSBY

På norra Öland finns norra Europas bäst bevarde bebyggelselämningar från järnåldern. Mer om dessa kan du lära om på Skäfteskärr arkeologiska friluftsmuseum. Här finns ett uppbyggt järnålderslandskap med fägator, åkrar, långhus, aktiviteter och café.  

Järnåldern 
I det arkeologiska friluftsmuseet kommer historien till liv. Här finns ett uppbyggt långhus så som det kan ha sett ut för drygt 1 500 år sedan, med åkrar, ängsområden, fägator och offermosse. 2020 begränsade aktiviteter. 21-24 Juli järnåldersdagar. 

Fossilmuseum med fossil- och geologiutställning 
Se en månadsgammal mammutbaby i naturlig storlek (levde för 40 000 år sedan) samt en mängd andra spännande föremål/fossil från urtid till istid. Dagliga familjeguidningar i muséet och i järnåldersgårdens fornlämningar.  Läs mer om Skäftekärr. 

 

 

 

BORGHOLMS SLOTT

Välkommen till Borgholms Slott! 5.000 m2 under tak. Vandra runt i slottsgemaken och känn historiens vingslag. Njut av den fantastiska utsikten över slottsalvaret och Kalmarsund en trappa upp. Borgholms Slott idag är ruinen av det storslagna barockpalats som Karl X Gustav byggde här vid mitten av 1600-talet. Han är den ende av Sveriges kungar som bott sammanhängande någon längre tid på slottet. 

Borgholms Slott har många evenemang och aktiviteter för hela familjen bland annat erbjuds här slottsverkstad under sommarmånaderna! Borgholm Slott eller slottsruinen som det också kallas är dessutom en av Sveriges vackraste och mest uppskattade utomhusarenor. Kom till Borgholms Slott och se utställningen ”Uppgång & Fall”. En utställning om slottets 900 åriga historia. Sjöröveri, äkta kärlek, kungar, krig och myter. I utställningen kan du uppleva branden som förvandlade slottet till den ruin som idag utgör ett av Sveriges mest attraktiva turistmål.  Läs mer om Borgholms slott.

 

SOLLIDEN SLOTT

Sollidens slott är Kungafamiljens sommarparadis sedan generationer tillbaka. När du besöker slottsparken förstår du snart varför, här kombineras frodighet och grönska med vindlande gångar och spännande historier. 

En park att återupptäcka
När du promenerar in genom grinden till Sollidens slottspark möts du av en alldeles speciell miljö som inbjuder till promenader och upptäcktsfärder. Parken omsluter Kungafamiljens sommarslott och anlades för drygt hundra år sedan av dåvarande Drottningen Victoria. 

Gå på upptäcktsfärd i parken
På Solliden finns många platser och aktiviteter som passar särskilt bra för våra yngre besökare. Börja med att hämta barnens egen karta, så missar du inget spännande! 

Smaka på Solliden
På Solliden behöver du inte gå hungrig! Här finns något för alla, oavsett om du vill ha en liten fika, lättlunch, en rejäl måltid eller bara en glass så kan du besöka Kaffetorpet och slottets creperie.  

Slottsboden
Letar du efter en present eller en fin souvenir från ditt besök på Solliden? I våra butiker hittar du t ex unika produkter med anknytning till de kungliga samlingarna, bröd och andra godsaker från eget bageri samt utvalt hantverk från Öland. 

Ett besöksmål för alla
Grupper är hjärtligt välkomna till Sollidens slottspark och vi kan erbjuda olika skräddarsydda paket. Välkommen med en förfrågan, så hittar vi den bästa lösningen för ditt sällskap.  Det är lätt att förstå vad H.M.K. Carl XVI Gustaf menar när han säger: "Solliden är vår dröm på vintern och vårt paradis på sommaren".  Läs mer om Solliden Slott.

 

ismanstorps borg

 

ISMANTORPS BORG

Ismantorps Borg ligger omgiven av våtmarker i Mittlandskogen och är såväl en arkeologisk gåta som ett omtyckt utflyktsmål. Invid den stora, mäktiga fornborgen skymtar en liten liten röd stuga som fungerat som kaffe-, saft- , wienerbrödsstuga mm. för borgens besökare i flera generationer.  

Ismanstorps borg är en av Ölands största fornborgar med en diameter på 125 meter. Innanför den 3-4 meter höga muren finns 95 husgrunder grupperade i radiella kvarter. Muren är försedd med 9 portar. Borgen är unik genom att husgrunderna är väl synliga ovan mark.  
 
Sannolikt har borgen byggts under äldre järnålder (0 - 500 e Kr). Längs borgväggen finns en del stenbrott som kan ha tagits upp vid borgbygget. Praktiskt taget allt utrymme innanför ringmuren har upptagits av bebyggelse. Här finns spåren av ett vimmel av större och mindre hus längs det nätverk av gator och gränder som förbinder borgområdets alla delar med portarna i befästningsmuren. Planlösningen påminner om ett medeltida stadssamhälle och här finns även ett torg i centrum av borgens bebyggelse. 
 
Borgen har uppmärksammats av bland annat Linné, men även av flera andra resenärer och antikvarier. Bebyggelseplanen över borgen överensstämmer med Eketorp II. Markområdet runt borgen ägs och vårdas av Vitterhetsakademien. Under åren finns här en rik orkidéflora. 
 
Teorierna om Ismantorps användning går isär. Befästningsverken talar för en skyddsfunktion men samtidigt utgör det stora antalet portar en försvarsteknisk svaghet. Ismantorp har jämförts med de stora slaviska borgarna som både fungerat som skydd och som helgedomar. Annan forskning betraktar borgen som en del av det övriga beståndet av borgar på Öland. Ismantorp skulle enligt denna teori ingå i en form av landsförsvar med en enad organisation. 

Vägen till Ismantorps borg är väl skyltad. 350 meters gångväg från borgen ligger en parkering med toalett. Det finns även en tillgänglighetsanpassad väg från mellan parkeringen och borgen, den är drygt 400 meter lång.

 

 

GRÅBORG OCH S:T KNUTS KAPELL

Gråborg är Ölands största fornborg och även en av Sveriges största anläggningar i sitt slag. Den är belägen centralt på ön närliggande byn Borg. Intill borgen finns S:T Knuts Kapell, en medeltida kapellruin. 

 Borgmuren omsluter en yta på 210 x 160 meter och ringmurens höjd varierar 4-7 meter. Murens ursprungliga höjd har uppgått till cirka 8-10 meter med en tjocklek på cirka 10 meter. I nordväst finns en port med ett medeltida valv som förstärkt med kalkbruk. Borgen har tidigare haft ytterligare två portar, en i norr och en i söder. Enligt äldre källor har den befintliga porten tidigare krönts av ett mindre torn, även den södra porten har haft ett torn.  
 
Historisk tid 
Bönderna i byn har under lång tid odlat inne i borgen. Borgmurens utseende skiljer sig till viss del från övriga fornborgar, genom sin förmodligen ursprungliga lodräta innersida, som påbyggts under medeltiden och fått det karaktäristiska avsmalnande murkrönet. Utanför den nordöstra och östra delen av muren finns en svag försänkning som troligen utgör resterna av en vallgrav. Ursprungligen har vallen varit något lägre här och en vallgrav får därför en logisk förklaring. Gråborg jämförs ofta med Eketorps borg som också använts under en lång tid. Den har anlagts under järnålder men spelat roll långt in i historisk tid. Man vet att borgen fortfarande användes under kriget mot danskarna 1677. Några arkeologiska undersökningar som mer noggrant bekräftat borgens ålder och utveckling finns inte. På 1920-talet undersöktes bland annat portarna och nyligen har en begränsad undersökning gjorts, som dock inte omfattat de djupare kulturlagren. 
 
Arkeologiska fynd 
Borgens betydelse under medeltiden har utan tvekan varit ansenlig och bekräftas delvis av det ganska omfattande lösfyndsmaterialet, där det medeltida materialet överväger. Borgens funktion har troligen förändrats från en försvarsborg i riktning mot handelsplats och kanske ett slags administrativt centrum. När borgen 1450 tillhörde Vadstena kloster skattades i salt, vilket tyder på handelsaktiviteter. 
 
Kapellruin 
S:t Knuts kapell, 200 meter norr om borgen, tyder på att borgen har haft en stor betydelse under medeltiden. Kapellet, ursprungligen cirka 18 x 7 meter, uppfördes under 1100-talet utan torn och var försedd med absidkor. Koret avsmalnar något åt öster och var försett med fönster med rundstav och skråkantsockel. Kapellet breddades under gotisk tid och förseddes med spetsbåge. Kapellet, övergavs redan under 1500-talet, och dess enda klocka konfiskerades till kronan 1560. Idag finns endast den västra gaveln och triumfbågen kvar. En stavkorshäll finns numera i Algutsrums kyrka liksom ett altarskåp som är ett av Ölands största. Kapellbyggnaden har troligen omgivits av en mindre kyrkogård, såväl skelett som gravstenar har påträffats i närheten. Kapellet har varit helgat åt den danske helgonkonungen Knut som blev dödad i ett uppror i Odense år 1086 och som senare blev skyddspatron hos den danska handelsorganisationen Knutsgillet. 
 
Bevaras 
Borgs by består idag av två gårdar som ägs av Vitterhetsakademin. Här försöker man bevara det äldre odlingslandskapet genom traditionella brukningsmetoder i ängar och hagar. Bebyggelsen är välbevarad med delvis sammanbyggda ladugårdslängor i skiftesverk under vasstak. År 1540 bestod Borg av en gård som tillhörde Vadstena kloster. 

 

SANDBY BORG

Sandby borg är den enda av de öländska fornborgarna som är belägen vid vattnet och har fått stor uppmärksamhet de senaste åren angående de spektakulära fynd som har gjorts där. 

Att borgen är belägen vid vattnet har orsakat huvudbry, då borgen inte har passat in i den traditionella bilden av fornborgarnas historia. Traditionellt har man tolkat de öländska fornborgarna som tillflyktsplatser vid oroligheter och en plats vid sjön har då inneburit att man inte haft någon större tid att samla ihop sina dyrbarheter och ta sig till borgen innan en sjöburen fiende redan landstigit och börjat plundra. Tankar har därför väckts kring att borgen kan ha varit anlagd av vendiska sjörövare eller att man velat försvara sig mot angrepp från land. Till sitt upplägg och utseende är dock borgen mycket lik de andra borgarna, vilket talar för en inhemsk byggmästare. 
 
Just mot land är muren väldigt tjock och studerar man den närmre verkar det som om det finns en yttre mur, nära den första. Det finns dessutom utanverk i form av stenbumlingar som har hindrat en angripare från att anfalla rätt på. År 2010 gjordes en georadarundersökning av borgen, i ett försök att kartlägga de forna husgrunderna som nu mer inte syns ovan mark. I samband med detta uppdagades plundringsgropar efter skattsökare. En efterundersökning för att rädda det som fanns kvar gjordes och bl.a. fem stycken spektakulära reliefspännen från 400-talet uppdagades. Intresset för borgen väcktes på nytt och de följande åren har borgen undersökts av Kalmar läns museum. Trots att bara någon enstaka procent har undersökts av borgens yta har man hittat flera avlidna personer i borgen. På skeletten finns spår av huggskador som visar att borgen överfallits under 400-talets andra hälft. Efter det inträffade har ingen kommit tillbaka för att begrava de döda och borgen har övergetts. Borgen går att besöka idag, men i nuläget finns det inga hänvisningsskyltar. Läs mer om Sandby borg.

 

EKETORPS BORG

Välkommen till Eketorps borg! Eketorps borg är en helt utgrävd fornborg där muren och husen har återskapats direkt på fornlämningen. Om du är natur- och kulturintresserad får du ditt lystmäte i borgens intressanta historia, arkeologi och faunan på Alvaret. 

Järnålder
Den första borgen, Eketorp I, byggdes på 300-talet under en period av välstånd på Öland. För att försvara sina ägodelar gick ett 20-tal hushåll samman och uppförde borgen. Den blev en gemensam samlingsplats och ett tillfälligt skydd i orostider. Så småningom blev bosättningen permanent under Eketorp II.

Medeltid 
Under tidig medeltid utnyttjades borgen som en militärgarnison med ett rytteri. Under denna tid rymdes mer än hundra hus innanför ringmuren utan en enda eldstad förutom i det centrala köket. Borgmuren förstärkes och dessutom uppfördes en låg yttre mur.

Porttornet
Eketorps borg har anfallits vid flera tillfällen. I det medeltida Eketorp III behövdes ett högt och kraftigt torn för att soldaterna i borgen skulle få en god överblick över det flacka landskapet. De nya idéerna förde ölänningarna med sig från sina resor i södern. 

Stora alvaret
Eketorps borg ligger ute på Ölands stora alvaret. Alvaret på södra Öland är världens största alvarmark och utgör tilsammans med sjömarkerna, radbyarna och åkrarna världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. 

När Eketorps Borg tillsammans med museum och butik är öppen erbjuds guidningar på engelska och svenska. Då erbjuds även lekar för barnen och aktiviteter för hela familjen. Läs mer om Eketorps borg.

 

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.