Göran Stjärndahl

Göran Stjärndahl

Målar miljöer, gärna strandmotiv med sjöbodar och gamla båtar. Även andra motiv med stark karaktär.

Medlem i Konstnärsgillet Mellersta Öland.

Kontakt

Gamla Äpplerumsvägen 14 387 94 Borgholm