Gömda Skatter på Öland

Publicerad: Oktober 2020

 

Öland är ön där du ständigt kan uppleva historiens vingslag. Från fornborgar och gravsättningar till odlingslandskap och väderkvarnar. I marken vi går på finns gömda skatter som berättar om den betydelse Öland haft i historien. Både långt tillbaka och nära. Ta del av Ölands gömda skatter med våra sju utflyktstips från norr till söder.
 

1. JÄRNÅLDERSBYN ROSENDAL
    Alltid öppet

Rosendal ligger i Ekopark Böda och är Ölands bäst bevarade järnåldersby med 14 husgrunder. En del av husgrunderna och gärdesgårdarna är över en meter höga. Rosendal övergavs för 1300 år sedan, och när byn återupptäcktes på 1980-talet jämförde utgrävningsledaren jordbruksområdet med Pompeji, utan motsvarighet i hela Europa. Här kan du gå mellan husen och känna på hur det var på Öland under järnåldern. Runt byn finns även tre samtida gravfält. Vid Rosendal finns en informationsskylt och bord och bänkar där du kan duka upp fikakorgen.

Tips på matställe:
Kalk i Löttorp, Mån-tor 11.30-16, fre 11.30-21, lör 11.30-23, sön 13-18
 

 

2. SKEDEMOSSE MUSEUM
    Öppet dagligen kl. 10-17 hela oktober.
    Guidade visningar efter överenskommelse.

På Skedemosse museum möts arkeologi, historia och kultur. Skedemosse var från tiden runt Kristi födelse och fram till vikingatiden en av Skandinaviens viktigaste offerplatser. Under nutida arkeologiska utgrävningar har enastående fynd gjorts, bland annat en stor skatt av bearbetat guld. På museet finns också en utställning om vikingar, och en utställning om Skedemosse gårds historia. I anslutning till muséet finns en tre kilometer lång vandringsled som leder ut till offerplatsen. Vägvisarblad finns på museet. Leden går genom det vackra odlingslandskapet och är populär året runt.

Tips på fikaställe:
Köpingsviks konditori, To 8-17, fr 8-17, lö 8-16
 

 

3. GRÅBORG
    Alltid öppet

Gråborg är Ölands största fornborg och även en av Sveriges största anläggningar i sitt slag. Borgen anlades under järnåldern och användes som försvarsanläggning fram till 1677 i kriget mot danskarna. Gå in genom den välvda portalen och upplev den stora cirkelformade innergården. Passa på att ta med dig fikakorgen och stanna upp en stund i de välbevarade omgivningarna i Borgs by.

Ta del av Gråborg digitalt: Sandby borgs vänner har låtit producera en digital guidning av Emma Rydnér i Borgs by och Gråborg. Ta del av intressanta fakta om utgrävningarna som gjorts i borgen på youtube.

Tips på matställe:
Arontorps kroppkakor, dagligen 10-18

Foto: Krister Blomberg

4. SANDBY BORG
    Alltid öppet. Kalmar läns museum är öppet dagligen

Utgrävningar i Sandby borg vittnar om att detta är en plats med en fasansfull historia. För omkring 1 500 år sedan föll invånarna i borgen offer för en brutal massaker. Platsen och alla kropparna övergavs och händelsen föll i glömska, tills för bara några år sedan då utgrävningar av borgen startade. Det blev en världsnyhet på grund av de unika fynden och mordgåtan. Sandby borg är den enda av de öländska borgarna som ligger precis invid strandkanten, och även om du inte kan se så mycket av borgen, förutom den nerfallna muren, är det en spännande plats att vistas på ändå. På Kalmar läns museum i Kalmar kan du ta del av utställningen Sandby borg – När tiden stannade. Den berättar om de dramatiska händelserna och visar praktfulla guldfynd från utgrävningarna.

Tips på fikaställe:
Gårdby Kafé och lanthandel, må-fr 10-16
 

 

5. DRÖSTORPS ÖDEBY
    Alltid öppet

Från Skarpa Alby går en vacker slingrande alvarsväg som efter någon kilometer delar sig. Den vänstra vägen leder dig till Prästgropen och Torrör medan den högra går till Dröstorps ödeby. Under 1700-talet ökade Ölands befolkning så intensivt att åkerjorden inte räckte till alla. Många lämnade Öland och Sverige för ett liv i Amerika, medan andra tvingades att söka sin försörjning på alvarets magra och knappa jordar. När den siste dröstorparen lämnade byn i slutet av 1800-talet flyttades bostadshusen i trä till Skarpa Alby och Smedsgärde. Ekonomibyggnaderna i sten lämnades kvar och ruinerna av dem finns fortfarande kvar. Idag är Dröstorps ödeby ett spännande utflyktsmål i alla årstider.

Tips på matställe:
Stora Frögården, To 17-20, fr-lö 17-21, sö 13-17
 

 

6. ÖLANDS TESTFÄLT
    Alltid öppet

På 1950- och 60-talet placerades 184 stycken vitmålade betonglock ut på Stora alvaret. Det var ingen slump, från ovan bildar de ett tydligt mönster. 1955 påbörjades ett arbete för att testa kamerors exakthet vid flygfotografering. Innan dess hade kamerorna endast testats i laboratorier. Resultaten blev världskända och innebar att kameratillverkarna fick göra justeringar på sina kameror. Än idag går det att hitta de flesta av dessa betonglock. Ge dig ut på en vandrings- eller springtur på alvaret och se hur många du hittar, starta vid Möckelmossens rastplats.

Tips på fikaställe:
Kafé Söderbönor i Mörbylånga, Må 9-14, ti-fr 9-16, lö-sö 10-16.

 

7. KONSTENS GEOLOGISKA TRÄDGÅRD
    Alltid öppet

I Södra bruket kan du upptäcka den konstnärligt formgivna Konstens geologiska trädgård men även Navet – en kunskapsplats och Bergstigen, en sex kilometer lång natur- och kulturstig genom en 300 årig industrihistoria. I konstens geologiska trädgård vandrar du omkring bland stora steninstallationer varvat med mindre stenar, mest obearbetad sten, men även några konstnärligt bearbetade. Här upplever du allt från alunskiffer, öländsk kalksten och stenar hitförda av inlandsisen till skånsk diabas och marmor från Örebro.

Tips på fikaställe:
Carlas café i Näsby, Lö-sö 11-16

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.