Frukostmoten_2015_webb.jpg

Frukostmöte i Sandviks Hamn

Landsbygdsutveckling på norra Öland – sockenträffar under våren, förslag i höst Ilko Corkovic och Tomas Lind representerar Beredningen för landsbygdsutveckling på norra Öland

Kommunens Beredning för landsbygdsutveckling på norra Öland anordnade under våren 2015 sockenråd, bl.a. i Persnäs socken. Syftet var att samla in förslag som kan bidra till en positiv utveckling för norra Öland. En åtgärdsplan ska redovisas för Kommunfullmäktige i oktober 2015.