Information i samband med Coronavirus (COVID -19)


Ölands Turismorganisation har samlat information kring hur du som besöksnäringsföretag på Öland kan hantera den rådande situationen kring det nya coronavirusets utbredning. Vi känner med alla er som drabbas, och vill försöka vara så behjälpliga som möjligt.


Checklistor


Minska covid-19-spridningen:
Ta del av råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare här.