Femton dagar film!

"Femton dagar film” är 2022 års variant av Filmveckan på Öland.
Från söder till norr kommer det under femton dagar att visas film, göras film, diskuteras film och ses på film.
Filmveckan är ett samarrangemang mellan de bägge Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga, biograferna, filmföreningar, medverkande regissörer, Ölands folkhögskola och Ölands Turismorganisation.
Valda filter

No products found