Festhögmässa i Smedby kyrka

Kören Sydöland sjunger. Kyrkkaffe m. smörgås.