Färjestadens marknad

Färjestadens marknad

Traditionell knallemarknad på Hamnplan i Färjestaden.