Vy från Södra lundtornetweb.jpg
  • Fr. 0

Fågelskådningens dag & Fågeltornskampen

samling i Södra lundtornet, Ottenby naturreservat

Hjälp skådarna i fågeltornet att samla arter! Under åtta timmar, från 05 till 13, räknas varje art som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna i
respektive fågeltorn. Heja team södra lunden!