Fågelrundan

 

Upptäck det Öländska fågellivet! Ön är fylld av varierande landskap och vackra omgivningar som lockar flyttfåglar som passerar. På grund av öns rika variation på miljöer finns här många och sällsynta arter. Här kan du även ta del av de 12 fågelarter som endast har anträffats på Öland. Under 2020 befann sig hela 30 000 individer på ön, vilket var ett rekord.  

Ta del av några av öns Fågellokaler här nedan! 

BEIJERSHAMN
Beijershamn har ett rikt fågelliv och 250 fågelarter har observerats här. Området är en viktig rast och häckningslokal för vadare. Genom att gå upp i det södra fågeltornet kan du få en vy över stora delar av reservatet. Se bort mot sand reveln i väster för en chans att se vadare, änder och gäss. I Beijershamn finns det alltid fåglar oavsett årstid. Vintertid kan du se sjöfåglar i viken och skäggmesar i vassen. Under våren kommer tiotusentals ejdrar hit. I strandängarna kan man se skärfläckor, strandskator och tofsvipor. I slutet av sommaren finner du mängder av svalor och ärlor. Området har även en rik fjärilsfauna.  

HORNSJÖN
Hornsjön är den största ön på Öland och även en rik fågellokal. Här kan du höra rör-, säv-, och kärrsångare. Följ stigen till Klosterholmen för att komma till fågeltornet. Längst med stigen i lövskogen häckar halsbandsflugsnappare i holkarna. Kanske hör du även en av alla hackspettar som finns i området. Ifrån tornet kan du få syn på en fiskgjuse som jagar över sjön.  

 

ÖLANDS SÖDRA UDDE
Ottenby är en av Europas mest kända fågelstationer. Där bedrivs också en bred och omfattande fågelforskning sedan 1946. Det är också det område i Sverige där flest nya fågelarter för landet anträffats, hela 33 stycken arter. Anledningen till artrikedomen är det geografiska läget som är idealiskt för flyttfåglar. Under vintern övervintrar många simänder och dykänder här. I april kan du se vitkindade gäss i stora flockar. Du kan även boka guidningar och lära dig mer om fågelstationen och ringmärkning av vilda fåglar. Vid besöket kan du även äta en lunch på uddens egna restaurang Fågelblå.  

SEGERSTADS FYR
Segertstads fyr är en av de bästa på östra Öland för att se sjöfåglar. Här är strandängarna bredast på östra Öland och rödspov har sina tätaste förekomster i landet här. Vid området kan du se flyttfågelssträcket under sommar och höst. Här kan du också få fågel eller naturguidningar. Det finns även möjlighet till boende i fyrmästarbostaden. Fyr trädgården är en privat tomt främst ämnad åt anläggningens gäster. ​

 

ÖLANDS NORRA UDDE
Den västra udden är en av Ölands mest fågelrika lokaler. Här kan du ta del av ett relativt rikt fågelliv även på vintern där du kan se lommar, tobisgrisslor och gråhakedoppingar. Vid Grannkullaviken kan du även se en större flock gräsänder vintern. In på våren kan du se ett stort antal fågelarter och individer här, bland annat finkar, sparvar, rödhakar, duvor och trastar. In på sommaren kan du få se skärfläcka, silltrut, småtärna, höksångare. Kanske ser du även blåhakar vid parkeringen.  

KLEVABADET
Tre kilometer norr om Mörbylånga ligger Klevabadet. Stranden utgörs av 20 meter hög klint. Ta dig upp till strandbranten söder om parkeringen och för att få en blick utöver sundet. Härifrån kan du följa ejderflockarna från Mörbylånga hamn i söder till Beijershamnpiren norr från den höga höjden.  

LÄR DIG MER OM ÖLANDS FÅGELLIV
Spana in dessa böckerna för mer information om Ölands fågelliv!  
Ölands fågellokaler, Ölands Ornitologiska förening 
Ölands fåglar, Sveriges Ornitologiska förening 

Älska Öland varsamt


Det är ett privileguim att vi får möjligheten att ta del av den växlande naturen på Öland och komma den nära, även om det är skyddad natur. Men med frihet kommer också ansvar. Naturen på Öland är skör och många områden är värdefulla för ekosystemet. Därför älskar vi Öland på ett varsamt sätt så att vi även i framtiden kan ta del av unika naturupplevelser under de fyra årstiderna.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Men vad innebär allemansrätten, vad får man göra och vad måste man tänka på? Läs mer om det här.