Brachysomus-echinatus.jpg
  • Fr. 0

Entomologi - i ropet eller bara en fluga?

Välkommen till en öppen föreläsning om entomologi - läran om insekter. Under 2000-talet har intresset för småkryp ökat enormt, både som en hobby och rent vetenskapligt.

Under en timme försöker Dave Karlsson, stationschef och insektsforskare vid Station Linné, att förklara varför insekter blivit så populära.