Dröstorp Ödeby

Under 1700-talet började bosättningarna i Dröstorp och i början av 1800-talet fanns här fyra gårdar.

De magra åkerlapparna gav inga större skördar och kunde inte försörja så många. I byn fanns som mest ett 30-tal invånare. I slutet på på 1800-talet då många människor lämnade Öland började också invånarna i Dröstorp flytta. Byn har legat öde sedan 1890-talet.

Som besökare kan du fortfarande vandra fram genom den gamla fägatan, här ligger även brunnen med brunnsvippen. Kvar finns också ruinerna av de kalkstensbyggnader där djuren huserade.