Cykelfärjan Dessi

 

Under den ljusa tiden på året, april till september, finns det, förutom Ölandsbron, ytterligare en möjlighet att ta sig till och från Öland, nämligen med den populära cykelfärjan Dessi. Eftersom det råder cykel- och gångförbud på Ölandsbron, används färjan flitigt av såväl turister som pendlare, då den gör det möjligt att ta sig över sundet med eller utan cykel.

Mellan Öland och Kalmar

Överfarten mellan Färjestaden och Kalmar tar ca 30 minuter. I salongen, med cafeteria, och på soldäck finns plats för 118 passagerare. Cyklar transporteras i ställ på akterdäck, som har plats för 50 cyklar. Påstigning sker vid Skeppsbron i Kalmar, samt i Färjestadens hamn på Öland.

Biljetter och priser

Biljetter köps ombord på färjan med betalkort. Det finns också olika typer av rabattkort, klippkort, 30-dagarkort osv, som ger billigare resor. Även dessa köps ombord på färjan, direkt av däcksman.

Fartyget

Dessi är en katamaran, byggd år 2006. Hon är 19,8 m lång och 8 m bred. Ägare är Ressel Rederi AB.

IronMan 2017

Under IronMan 2017 erbjuder Dessifärjan extra morgonturer för att du ska få chansen att se simstarten kl. 07:00. Cykelfärjan är sedan åter i Färjestaden kl. 08:00 där ni kan se de första cyklisterna! På Dess erbjuds dessutom kaffe och fralla.

Dessi avgår:
Färjestaden kl. 06:00
Kalmar kl. 06:30
Färjestaden kl. 07:00
Kalmar kl. 07:30 

Biljettpris:
Vuxen: 225 kr
Ålderspensionär: 175 kr
Ungdomar mellan 7-19 år: 175 kr
Förköp av biljetter kan endast göras ombord på Dessi.

 

Välkomna ombord!