Så kan du få stöd

Behöver du hjälp av stöd när coronaviruset påverkar din verksamhet? Visita och Almi Företagspartner kan hjälpa dig.

Visita - Visitas arbetsgivarguide

Turistrådet rekommenderar dig som företagare att bli medlem i Visita om du inte redan är det Visita - bli medlem. Då får du tillgång till deras arbetsgivarguide och senast uppdaterade information kring vilka stödåtgärder som finns tillgängliga. Visita kan också hjälpa dig med det praktiska arbetet för att ta del av stödåtgärder. Visita har nu ökat bemanningen på sin juristjour.

Almi Företagspartner - Stöd till företag i ekonomisk kris

Almi har en företagsakut som du som företagare kan vända dig till för att få hjälp. Almi kommer nu att vara mer frikostiga med amorteringsfrihet för befintliga kunder. Almi kommer eventuellt  få tillgång till ökade medel för stödlikviditet. Man kan redan nu gå in på hemsidan och fylla i låneansökan.