Nationell Coronainformation

Här hittar du information, sammanställd av Svenskt Näringsliv om regeringens krispaket, Tillväxtverkets åtgärder samt kommunikation från Skatteverket, Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan.

Krispaket för svenska jobb och företag (16/3) 
Dagens (16/3) krispaket med snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder är högst välkommet. Det handlar bland annat om att skapa ett system för korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt samt ett tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar. Information om åtgärderna hittar du här.

Regeringen 
Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du här.

Tillväxtverket
Information och stöd från Tillväxtverket, till exempel om korttidspermittering, som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet hittar du här.

Skatteverket
Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du här.

Folkhälsomyndigheten 
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du här.

Försäkringskassan 
Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du här.

Svenskt Näringsliv 
Aktuell information från Svenskt Näringsliv hittar du här.