Historiska Besöksmål på Öland - 100 träffar

Persnäs kyrka

Område: Norra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kyrkor & Kapell Persnäs socken ligger på norra Öland mellan socknarna Föra och Källa. Kyrkbyn ligger några kilometer öster om väg 136. Kyrkan ligger omgiven av jordbruksmark men socknens främst...

Föra trädgård

Område: Norra Öland  Karta

Naturreservat, Historiska Besöksmål Visningsträdgård - inspirationsträdgård och trädgårdsbutik. Njut och låt dig inspireras av örtagården, det ekologiska grönsakslandet, rosengården och perennplanteringarna. Viss...

Karum & Noaks Ark

Område: Mellersta Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Fornminnen, Gravar & Gravfält Karums alvar är ett alvar i Högsrums socken på Öland, känt för ett gravfält från äldre järnåldern. Gravfältet är 370 gånger 50 meter och består av omkring 70 fornlämningar, däri...

Stora Össbykvarnen

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kvarnar Stora Össbykvarnen ägdes fram till början av 1920-talet var Samuel Göransson, som hade den uppställd i Torngård intill vägen mot Södra Möckleby. Kvarnen flyttades till Össby och...

S:t Elavi kapell

Område: Norra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kyrkor & Kapell 1969 fattade kyrkofullmäktige beslut att uppföra ett begravningskapell i anslutning till begravningsplatsen nordväst om staden.

Vickleby kyrka

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kyrkor & Kapell Vickleby kyrka ligger uppe på landborgskanten, alldeles väster om den västra landsvägen.

Triberga Borg

Historiska Besöksmål, Borgar & Slott Triberga borg ligger strax väster om byn och mossen Triberga, som är nämd av Ancylusvallen.

Radby i Södra Kvinneby

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Byar & Radbyar Södra Kvinneby är en välbevarad radby på östra Öland. Omkring 1540 talet bestod byn av sex gårdar varav tre var skattegårdar och de andra tre var frälsegårdar. En radby känn...

Tingstad Flisor

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Fornminnen Tingstad flisor är två stycken, drygt tre meter höga, tillhuggna kalkstensflisor som är resta högt uppe på en strandvall. I ett öppet landskap syns flisorna på långt håll och de...

Skedemosse Museum

Område: Mellersta Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Museum, när du vill veta mer Det i särklass mest berömda fyndet från Skedemosse är guldringarna. Det så kallade Skedemosseguldet består av sju halsringar av rent guld med en total vikt på 1,3 kg - en ofat...

Ölands Historia

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål Första gången Öland omnämns i en källa är i Wulfstans reseberättelse från slutet av 800-talet. I den skildras Öland (”Eowland”) tillsammans med Blekinge Möre och Gotland som län...

Gråborgs Kvarn

Område: Mellersta Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kvarnar Gråborgs kvarn som är av typen stubbkvarn ligger intill Gråborg som är Ölands största fornborg. Så sent som 2016 var kvarnen i bruk och malde då vid en samordning 50 kg säd.

Gärdslösa kyrka

Område: Mellersta Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kyrkor & Kapell Gärdslösa kyrka är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna på Öland. Stommen är från 1100-talet och byggdes ut på 1200-talet med tornet i väster och korsarmar vinkelrätt mot lå...

Ölands kyrkor

Område: Öland  Karta

Kyrkor & Kapell Södra Öland har 18 vita kyrkor och 1 kapell. I norra Ölands pastorat finns 16 kyrkor och ett kapell.

Alunbruket i Degerhamn

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Naturreservat Långt tillbaka i historien har ölänningarna brutit och bearbetat kalksten och alunskiffer, detta syns tydligt i landskapet. Alunbruket i Degerhamn är med öländska mått en stor b...

Ås Kyrka

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kyrkor & Kapell Ölands sydligaste och enda östtornskyrka.

Runstens kyrka

Område: Mellersta Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kyrkor & Kapell Runstens kyrka ligger i byn Södra Runsten. Den ursprungliga kyrkan har rivits och grunden till den medeltida kyrka ligger under marken söder om den nuvarande kyrkan. Pelare ifrå...

Dröstorps ödeby

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Fornminnen, Ödeby Dröstorps ödeby. Byrester från en by som anlades i slutet på 1600-talet. Dröstorp i Sandby socken, ligger långt ute på alvaret i anslutning till den stora Dröstorpsmossen.

S:ta Britas kapell

Område: Mellersta Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kyrkor & Kapell På Kapelludden, fyra kilometer öster om Bredsättra kyrka, ligger ruinerna efter S:ta Britas kapell, eller Långöre kapell som det också kallas.

Karlevi stenkvarn

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Kvarnar Karlevi stenkvarn är en av tre stenkvarnar på Öland. De andra är Högby stenkvarn och Ventlinge stenkvarn.

Kundservice

Ölands Turistbyrå För bokning och personlig service, kontakta oss. +46(0)485- 888 00 [email protected]

Bokningsvillkor

Nordic Travel, Ölands officiella arrangör, ansvarar för bokningen på sidan. Läs mer på Telefon: +46 (0)8 – 409 06 408
[email protected]
Bokningsvillkor