Flora & Fauna på Öland - 67 träffar

Fågelsjön

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Fågellokaler Fågelsjön som ligger utmed vandringsleden Bergstigen är ett gammalt skifferbrott som efter nedläggningen av kalkbränningen vid Degerhamns kalkbruk blivit en fin fågellokal. För ...

Horns kungsgård

Område: Norra Öland  Karta

Naturreservat By med medeltida anor som inrättades till kungsladugård av Gustav Vasa. Ruin från 1500-talet samt restaurerat ålderdomligt åker-, ängs- och beteslandskap. Kungsgården är fortfar...

Kesnäsudden - Blomsterlokal

Område: Norra Öland  Karta

Flora & Fauna, Växtlokaler Strandängarna från Kesnäsudden och norrut mot Böda hamn är unika för norra Öland. Underlaget är sandigt och kalkinnehållet varierar liksom fuktigheten vilket gjort att floran bl...

Vickleby alvar - klassiska orkidémarker

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Naturreservat På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby alvar finns den märkliga Resmozonen, en kraftigt vattenförande sprickzon som mynnar i R...

Föra trädgård

Område: Norra Öland  Karta

Naturreservat, Historiska Besöksmål Visningsträdgård - inspirationsträdgård och trädgårdsbutik. Njut och låt dig inspireras av örtagården, det ekologiska grönsakslandet, rosengården och perennplanteringarna. Viss...

Gillberga natur- och kulturbrott

Område: Norra Öland  Karta

Naturreservat, Flora & Fauna En spännande historia under nästan 600 miljoner år. På Öland, från norr till söder, kan besökaren få fantasifulla tittgluggar in i öns spännande geologiska historia.

Ottenby lund - Södra Lundtornet

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Fågellokaler För att ta dig fram till Fågeltornen i Ottenby lund gör du en avstickare mot Ölands Södra udde från väg 136. Södra Lundtornet når du genom att ta första avfarten till vänster oc...

Skogsbyalvaret - Blomsterlokal

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Växtlokaler Skogsbyalvaret i den nordvästra delen av Stora alvaret är speciellt välbesökt i maj månad när den rika blomningen av orkidéer lockar många besökare. På ett begränsat område kan ...

Bårbykärret

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Fågellokaler Bårbykärret omfattas av cirka 20 hektar våtmark och utgörs av en mosaik av öppna vattenytor och igenväxande partier. Man ser lättast ut över kärret från fågeltornet som man når ...

Lindreservatet - ängar och blommande lind.

Område: Norra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Naturreservat Lindreservatet är ett av Ölands allra finaste naturreservat. Här finns ädellövskogar, tallskog, öppna betesmarker, alvar, kärr och örtrika slåtterängar. I reservatet kan du uppl...

Eckelsudde

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Fågellokaler Eckelsudde är en av de bästa fågellokalerna längs med Ölands västkust för rastande och sträckande fågel och samtidigt platsen för en knubbsälkoloni på 50-80 sälar, vilket motsva...

Segerstads fyr

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Fågellokaler Strandängarna i närheten av Segerstads fyr är en av de bästa platserna att beskåda fågelsträcket utmed Ölands östkust och för att se häckande fåglar.

Triberga-Alby mosse

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Fågellokaler Triberga-Alby mosse är representativ för Stora Alvarets våtmarker och en värdefull rastlokal för en rad fåglar. För att ta dig fram till mossen viker du av vänster vid en liten ...

Frösslunda mosse

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Fågellokaler I Frösslunda mosse kan du se främst änder och rovfåglar men även andra fågelarter, både häckande och rastande som årligen återkommer hit. För att hitta till Frösslunda mosse föl...

Naturpunkten - Ölands Turistbyrå - Färjestaden

Område: Färjestaden  Karta

Naturreservat Naturpunkten ligger inne i den stora turistbyrån vid brofästet, strax norr om Färjestaden.

Seby läge - Blomsterlokal

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Växtlokaler Seby läge är en unik pärla på en liten yta som rymmer många arter. Lokalen är lätt att besöka och att vandra runt på. Lokalen är även välbesökt under av ornitologer då flera ova...

Beijershamn - Hagapark

Område: Södra Öland  Karta

Naturreservat, Fågellokaler Hamnbygget som blev ett fågelparadis. Beijershamn är, vid sidan av Ottenby, en av Ölands bästa fågellokaler och en av de mest välkända. Ett misslyckat hamnprojekt på 1850-talet ...

Gammalsby sjömarker

Område: Södra Öland  Karta

Historiska Besöksmål, Naturreservat Mellan Seby läge i norr och Gräsgårds hamn i söder ligger ett lättillgängligt område där det finns parkering på båda sidorna. Sjömarkerna och alvarmarkerna utgjorde tillsammans ...

Görans Dämme

Område: Södra Öland  Karta

Flora & Fauna, Fågellokaler Görans Dämme är en restaurerad våtmark i vilken diken har dämts och dammvallar har anlagts för att behålla vattnet i den forna våtmarken. Stora mängder av våtmarkfåglar, både hä...

Stora Alvaret

Område: Södra Öland  Karta

Naturreservat, Flora & Fauna Stora alvaret är ett 37 kilometer långt och 15 kilometer brett område med alvarmark på de södra delarna av Öland.

Kundservice

Ölands Turistbyrå För bokning och personlig service, kontakta oss. +46(0)485- 888 00 [email protected]

Bokningsvillkor

Nordic Travel, Ölands officiella arrangör, ansvarar för bokningen på sidan. Läs mer på Telefon: +46 (0)8 – 409 06 408
[email protected]
Bokningsvillkor