Anmälan evenemang

Genom att fylla i vårt formulär på denna sida, kan du som arrangör anmäla de evenemang som äger rum under året, och därmed göra dem synliga i kalendern på oland.se

Viktigt att tänka på!

Tänk på att besökaren läser texten på oland.se där oland.se står som avsändare. Använd därför inte ord som vi, oss, vår etc. Utan skriv istället verksamhetens/evenemangets namn. Iställer för att skriva "Välkommen till oss" skriver ni "Välkommen till ExempelEvent"

Våra krav för publicering är att evenemanget ska vara publikt, rikta sig till allmänheten och att det ska äga rum på Öland. Det är förbehållet Ölands Turistbyrå att bedöma om evenemanget ska publiceras, samt att granska och eventuellt göra ändringar i texter och bilder innan publicering sker.

Fyll i samtliga fält i formuläret. Hittar du inte rätt arena i listan, välj Öland, och notera i beskrivningen mer exakt var evenemanget äger rum.

Evenemanget måste skickas in senast 5 arbetsdagar före evenemangets start, så tipsa oss därför om ditt evenemang i god tid.

Bild!

Vi vill att evenemangen ska synas med bild, så glöm inte att bifoga en eller flera bilder i formuläret. Bilder får inte vara större än 10 MB, och tillåtna filtyper är gif, jpg, png, psd och pdf. Tänk på att bilder är en personuppgift. Du ansvarar för det material du laddar upp i detta formulär. Kontrollera därför att du har samtycke från eventuella personer som syns på bild, t.ex. i form av ett modellavtal.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Läs mer i vår integritetspolicy!