Angelika Ann Kammerer
Angelika Ann Kammerer
Angelika Ann Kammerer
Angelika Ann Kammerer
Angelika Ann Kammerer

Angelika Ann Kammerer

I form av måleri, skulptur och skulpturala installationer utforskar Ann sociala konflikter i spänningsfältet mellan kulturella regler och sociala moraliska begrepp.

Anns skulpturala installationer ter sig skenbart lekfulla och manipulativa.
I form av klassiska brädspel utforskar jag sociala konflikter i spänningsfältet mellan kulturella regler och sociala moraliska begrepp. Hennes verk undersöker bakomliggande strukturer i korruption, manipulation, övergrepp, försummelse och förtryck. Ann använder logiken och dramaturgin i spel för att känslomässigt involvera och utmana betraktaren att bli medveten om sina egna värderingar. Hennes objekt kan upplevas både genom visning och interaktivt i lek. I verken uppstår en samhällskritik, som om allt bara ingick i en större spelstrategi.

Anns arbetsprocess börjar alltid med en intensiv tematik konfrontation. Hon använder en mängd olika material, men ändå är min metod konsekvent. Trots den visuella diskrepansen är Anns bilder och föremål genom återkommande formella överväganden kopplade till ämnet. Anns önskan är att nå människor som har haft liten kontakt med konst. Hon bestämmer formerna för
verken, som hon ofta grupperar under en längre tid i olika medier kring ett respektive ämne.

Medlem i Norra Ölands konstrunda.