Eldningsförbud

 

Från och med idag, 16 augusti 2018, kl. 12.00 upphävs det skärpta eldningsförbudet och generellt eldningsförbud återinförs i Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar, Borgholm och Mörbylångas kommuner. Detta innebär följande:

 • Det är tillåtet att grilla och nyttja övriga matlagningsanordningar utomhus, under förutsättning att detta sker på ett säkert sätt. Grillning sker alltid på egen risk och den som grillar har ett strikt ansvar. Vid grillning rekommenderar räddningstjänsten:
  • Grilla på obrännbart underlag
  • Håll ordentligt avstånd till brännbart material
  • Håll ordentligt avstånd mellan grillen och marken
  • Ha släckutrustning tillgänglig
  • Ha grillen under uppsikt hela tiden ända tills den är helt släckt
 • Eldning utomhus (eldning av grenar, ris, löv, gräs osv. samt övrigt nyttjande av eld) är förbjuden.

Bevattningsförbud

 

Bevattningsförbud

Bevattningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att använda kommunalt vatten för:

 • att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler där kommunalt vatten används
 • att bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
 • att tvätta bilen hemma.

Varför bevattningsförbud? Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat och under sommarhalvåret fylls inte naturens vattenmagasin på. När dricksvattnet används till bevattning minskar vattenmagasinen. Tidvis orsakar bevattningen även lågt tryck i vattenledningarna, vilket blir ett problem för många av våra kunder.

Vi uppmanar allmäneten till att vara sparsamma med att använda vattnet och vara återhållsam på de sätt man kan. Små förändringar i vardagen är betydelsefulla och gör att vi bättre klarar en längre tids torka.

På grund av extrem torka ber vi er att spara på vattnet - Bli vattensmart!

 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna, rakar dig eller diskar
 • Spola inte länge för att få kallt vatten, ställ en kanna vatten i kylskåpet istället.
 • Kör endast fulla tvätt- och diskmaskiner
 • Minska duschtiden
 • Spara regnvatten