Nivåer:

 1. 200 kr

  • Medlemsskap i Turismnätverket
  • Mailutskick
  • Omnämnd på oland.se
  • Tillgång till utbildning och workshops, mot självkostnadspris
  • Kick-off maj och oktober
  • Frukostmöte två ggr per år till självkostnadspris
 2. 1000 kr

  • länk på oland.se. Nivå avser föreningar och mycket små företag
 3. 2000 kr

  • länk på oland.se
 4. 5000 kr

  • Logga på oland.se
 5. 10 000 kr

  • som ovan +
  • annons i ett nyhetsbrev
  • annons på oland.se förstasida i 2 veckor
  • inbjudan till ex TURmässebussen 2015
 6. 30 000 kr

  • annons i tre nyhetsbrev
  • synas som en av sponsorerna på oland.se förstasida hela året
  • företagspresentation på Kick-odd/down

100% av pengarna kommer att gå till marknadsföring av Öland
Pengarna kommer finnas på ett konto som medlemmar i nätverket när som helst kan få se saldot och hur pengarna spenderats

Med vänlig hälsning,

Stefan Ahlgren